En viktig frihet, som det er verdt å kjempe for. «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet», sa Elie Wiesel.

Det å bry seg og engasjere seg politisk er derfor sentralt i demokratiet vårt.

Jeg hører til de som har stor glede av kommentarfeltene i media, men er blitt utestengt på «ubestemt tid» fra Teknisk Ukeblad.

Teknisk Ukeblad og diskusjon.no er under paraplyen til Schibsted, noe også Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten er.

Jeg ble overrasket da jeg sendte avisinnlegget «Romsdalsaksen eller Møreaksen» til Tidens Krav, Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten samtidig, men det kom bare på trykk i Tidens Krav.

Selvsagt må avisene prioritere, men det er alvorlig dersom et mediakonsern som Schibsted griper inn i «ytringsfriheten», og velger side i en politisk konfliktsak.

Leserne vil nok tenke at jeg gjør meg selv viktigere enn jeg er, men samtidig er det lett for Schibsted å lage en «svarteliste» basert på Schibsted-konto, som er betalingsløsningen deres.

Med andre ord en «svartelisting» av uønskede personer.

Skjult reklame?

Den konkrete hendelsen til utestengelsen fra Teknisk Ukeblad var at jeg svarte på en kommentar fra en som ønsket noe å investere i, ved å vise til mitt eget patent. Det blir betraktet som skjult reklame, noe som er forbudt.

Er egentlig tvilende til at dette er den virkelige grunnen til utestengelsen, og tror kanskje det er mine politiske meninger i saker som angår Oslo.

Jeg har f. eks. flere ganger argumentert for å flytte NRK til Trondheim. Et effektivt grep for å spre makt, og samtidig minske boligpresset.

Et annet eksempel er min negative holdning til «Livsvitenskapssenteret» til 8 mrd., som er under bygging i Oslo.

Det har vært lite debatt rundt denne pengebruken, og folk flest vet knapt at det bygges.

Livsvitenskapssenteret skal utdanne 1500 studenter pr. år hvor trolig mer enn 80% havner på lønningslisten til staten, og øker dermed de offentlige utgiftene med 10 mrd. pr. 10-år.

Jeg sammenligner Livsvitenskapssenteret med Stadt skipstunnel til 4 mr., som har vært utredet i det uendelige og er et gode for eksportnæringer som oppdrett og ferdsel på sjøen langs kysten.

Jeg har også hatt kritiske kommentarer til Teknisk Ukeblad sin økonomiprofessor, Øystein Nordeng, som bare regner på kroner og ører i oljevirksomheten.

Burde ikke Norge med en pengebing på 11000 mrd. si: «nok er nok» og trappe ned oljeaktiviteten, når vi vet at denne aktiviteten fører til at havet stiger?

Det virker som jaget etter mer penger gir oss skylapper, og vi makter ikke å ta inn over oss lidelsene til alle de millionene som må flykte dersom havet faktisk står 1 m høyere om 80 år.

Kanskje det er mine politiske meninger som er den egentlige grunnen til utestengelsen?

Begge sider må få slippe til

I debatten om Møreaksen og Romsdalsaksen er jeg beskylt for å ha egeninteresse, som er sant i den forstand at mitt patent er et fleksibelt ledd for flytebroer. Patentet er med andre ord en konkurrerende løsning til Statens Vegvesen sin løsning for Bjørnefjorden.

Teknisk Ukeblad hadde en presentasjon av denne løsningen for vel ett år siden, og den har vært til vurdering hos Statens Vegvesen like lenge. Ingen negative tilbakemeldinger, det jeg vet.

Jeg er 72 år gammel, og det er lite sannsynlig at jeg får glede av eventuelle inntekter fra patentet, og det kan ikke være slik at folk med patenter og tekniske løsninger ikke får delta i politiske debatter.

Det vil være fantastisk dersom vi trygt kan kjøre på en flytebro og slipper de lange undersjøiske tunnelene.

Det blir spennende med kampen Møreaksen vs. Romsdalsaksen i tiden fremover, og selvsagt bør begge sider slippe til i regionavisene.

Dersom et mediakonsern som Schibsted velger side står ytringsfriheten i fare, etter min mening.