Ta næringslivet med på råd

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Til Møre og Romsdal fylkeskommune:

-fylkesordfører Tove Lise Torve

-leder i utdanningsutvalget Per Ivar Lied

-fylkesrådmann Otta Brage Guttelvik


Kutt i yrkesfag ved Sunndal vg.skole er ikke framtidsrettet: Ta næringslivet med på råd!

Sunndal Næringsforening (SNF) er en næringspolitisk interesseorganisasjon som organiserer private og offentlige bedrifter i Sunndal kommune. SNF arbeider for å fremme medlemmenes interesser gjennom arbeid med rammevilkår og næringspolitiske saker. Forslag om kutt i tilbudet ved Sunndal vidaregåande skole engasjerer våre medlemsbedrifter. SNF vil uttale:

• Vi har forståelse for av Møre og Romsdal fylkeskommune må gjøre tiltak for å redusere sitt driftsnivå.

• Næringslivet på Indre Nordmøre er i positiv utvikling. Kutt i de yrkesfaglige tilbudene som næringslivet etterspør vil være hinder for en videre positiv utvikling i næringslivet i vår del av fylket.

• Vi mener at lokalt næringsliv må tas med på råd, og bli invitert med i en dialog, i den videre prosessen om hva slags linjer næringslivet har behov for i framtida.

• Vi har forstått at det skal kuttes enda mer kommende år. For næringslivet på Indre Nordmøre er det viktig at det blir et godt samlet tilbud på Indre Nordmøre. Vi viser her også til vår tidligere uttale «Vidaregåande opplæring på Indre Nordmøre» sendt Fylkesutdanningssjefen i mars i år (Vedlagt).

• Erfaring viser at færre ungdom tar jobb i egen kommune om de drar bort på skole. Vi trenger at flest mulig av våre ungdommer blir med i å utvikle vår region videre.

Sunndal er blant kommunene med høyest arbeidsplassdekning i Møre og Romsdal og har betydelig innpendling fra våre naboer. Hydro Aluminium Sunndal er Europas største aluminiumsverk og blant de største verdiskaperne i Midt-Norge. Hydro har et langsiktig perspektiv for sin videre satsing i Sunndal. Øvrige lokale industribedrifter har styrket sin posisjon og hatt en positiv utvikling de senere åra.

Rekruttering av arbeidstakere til det lokale næringslivet er en nøkkel for å bygge opp under den positive utviklingen i næringslivet i Sunndal. Kutt i de yrkesfaglig tilbudene ved Sunndal vg skole er ikke et framtidsrettet tiltak, hverken for næringslivet eller våre ungdommer.

Artikkeltags