Møreaksen – utdatert og ødeleggende

Av

Samferdselsministeren fikk nettopp overrakt rapporten "Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» fra sitt eget ekspertutvalg. Konklusjonen går rett i strupen på tanken om fergefri E 39.

DEL

LeserbrevForutsetningen om fergefrihet er til hinder for at vi tar de riktige beslutningene, sies det. Utvalget mener at transportpolitikken og planene må vurderes på nytt.  Ekspertutvalgets rapport vil naturligvis påvirke planleggingen av NTP i en mer bærekraftig, trygg og samfunnsnyttig retning.

Neste revisjon av NTP er i 2021 – om knappe to år. Statens Vegvesen (SVV) valgte Møreaksen i 2011.  Den beslutningen må nå bli sett på med nye øyne.

Forskere vil ha andre løsninger

Regjeringen opprettet for en tid tilbake «Pilot E». Teknisk Ukeblad (TU) skriver i sin siste utgave:

– «Pilot E demonstrerer at teknologiutviklingen nå går så raskt at den ti år gamle planen om Ferjefri E39 må vurderes på nytt».

Sintef - som er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa – er helt enig.  Forskningssjef Beate Kvamstad-Lervold i Sintef Ocean uttaler i TU at Norge er i ferd med å bli verdensledende på autonome maritime transportsystemer, og fortsetter:  

– «Tidsbesparelsen (ved fergefri E39 - min anm.) i myndighetenes regnestykke skriver seg ikke først og fremst fra bortfallet av fergeoverfart, men vel så mye fra redusert venting på land.  En løsning med bruk av mange små og moderne ferger åpner for at en ferge alltid venter, slik at biler kan kjøre rett om bord uten å stå i kø».

Fergene kan gå døgnet rundt med korte mellomrom. Å bygge ut Eksportvegen og veinettet mellom fergeleiene vil gi stor gevinst økonomisk og tidsmessig. Øyene vil også kunne få langt bedre landtilknytning.  Fergene kan bygges her i fylket og bli en stor ny næring. Møreaksen fra Ørskogfjellet til Molde vil ifølge siste tall fra SVV koste 17,5 mrd.  En astronomisk feilinvestering som dessuten skaper mange trafikk- og miljømessige problemer.

Sikkerheten er også viktig.

Møreaksen vil ta oss ca. 350 meter under fjordbunnen.  Derfra er det en høydeforskjell på ca. 700 meter til Ørskogfjellet.  Helt uakseptabelt, spesielt for tungtrafikken og miljøet.  Sintef publiserte for en tid tilbake en artikkel i Dagens Næringsliv, der de påpeker usikkerheten knyttet til undersjøiske tunneler:

«I de fleste land i Europa er det verken lov å frakte farlig gods eller kjøre gassdrevne biler med trykktanker gjennom tunneler.  Flere alvorlige tunnelbranner i Norge har vist skadepotensialet.»

Det er politikernes oppgave å planlegge for fremtiden – ikke fortiden. Beslutningen om Møreaksen er nå utdatert, den har ikke lenger livets rett. Det har gått fort – så fort at det er vanskelig for lokalpolitikerne å henge med i svingene.  Men nå tegnes et klart fremtidsbilde som vi ikke kan lukke øynene for.  De politikere som gjør det bærer et tungt ansvar. Det er bra at Samferdselsdepartement ser ut til å revidere sine holdninger i takt med utviklingen.

Artikkeltags