Hevngjerrig rådmann i Eide?

Kolbjørn Gaustad.

Kolbjørn Gaustad.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerEide kommunestyre vedtok 3. mai, etter innstilling fra rådmannen, å legge ned Vevang skole fra 1. august. Grunnen kan ikke være økonomi da Eide kommune har kr. 65 000 000,- disponible midler, som kommunestyret kan bruke til beste for innbyggerne i Eide.

I stedet for å bruke av disse pengene velger en sparing og legger ned Vevang skole.

Foreldra på Vevang etterlyste i brev til Eide kommune manglende melding om enkeltvedtak om plassering ved ny skole. Undervisningsdirektoratet hadde på forhånd bekreftet at foreldrenes krav var hjemlet i rundskrivet som rådmannen hadde sendt ut kopi av i nedleggingssaken.

Denne purringen resulterte i at rektor sendte melding om enkeltvedtak til foreldra, med opplysning om klagefrist. Samtidig sendte rådmannen et eget brev til foreldra der han sterkt argumenterte for hvor nytteløst og håpløst det ville være å benytte klageretten sin i denne saken.

På møte i fellesnemnda for Hustadvika kommune 4. september opplyste rådmann Ole Bjørn Moen at han hadde fått 4 klager fra foreldre, men at han ville sende nytt brev til disse med krav om mer presisering av hva de klaget på. Hensikten var helt klart at det ikke var anledning til å klage på vedtaket om nedlegging. Det var blitt berget av fylkesmannens lovlighetskontroll uten klagerett. Fylkesmannen er ingen lovgivende myndighet.

Heidi Greni (Sp) stilte i stortinget spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren, som svarte skriftlig 25. juni 2018.”Kommuner som er vedtatt slått sammen, kan gjøre endringer i kommuneplaner for den enkelte kommune i samsvar med plan- og bygningsloven.”

Eide kommune har ikke endret samfunnsdelen i sin kommuneplan slik plan og bygningsloven bestemmer og som Monika Mæland helt riktig presiserer og har følgelig gjort seg skyldig i et lovbrudd. I samfunnsdelen er det vedtak på at det skal være skole på Vevang, Lyngstad og Eide.

I sin lovlighetskontroll har fylkesmannen elegant oversett dette lovbruddet ved å hevde at samfunnsdelen ikke har samme lovkrav, som det øvrige plankravet. Fylkesmannen er ikke noe tolkingsorgan, men et kontrollorgan som skal etterse at lovene følges, uten noen lokale tilpassninger fra fylkesmennenes side.

Derfor var det enklest for Mæland å vise til at det ikke er adgang til å påklage saker om lovlighetskontroll. I stedet for å avvise saken, bør ministeren sørge for at dette smutthullet tettest. For å statuere et eksempel på at slike lovbrudd ikke kan aksepteres må hun kreve at konsekvensene av det ulovlige vedtaket blir, at skolen på Vevang fortsetter.

Foreldrene på Vevang fryktet for at skolen kunne blitt lagt ned og sørget for å samle inn de nødvendige midler på 100 000 kroner som måtte til for at en skulle kunne sende inn søknad om friskole, når kommunestyret sviktet.

For å gjøre sitt beste for å forhindre en slik etablering vedtok det samme flertallet i Eide kommunestyre å ikke anbefale at søknaden om friskole på Vevang ble innvilget. Det ble i stedet henvist til å søke friskole på Vebenstad i Averøy, som et passende alternativ for de på Vevang, som følte seg tvunget til å søke om friskole for å berge skolen i bygda.

Som om dette ikke var nok. Innstiller rådmannen til Eide formannskap at de skal se på hvordan framtiden for det tomme skolebygget på Vevang skal bli. Framtiden skal klausuleres med at det fra kommunens side nedlegges forbud mot at det holdes skole i bygningene til Vevang skole i all fratid.

Jeg er målløs over at en rådmann kan gi et så simpelt råd. Trøsten må være at vi slipper han etter 2020.

Håpet er at fornuften i nye Hustadvika kommune seirer slik at de gode skolelokalitetene som er på Vevang blir nyttet fullt ut, uten investeringer, til glede for de som bor i ytre del av Hustadvika kommune. Så får de indre strøk leve sitt eget skoleliv!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags