Urettferdige fergetakster knekker distriktene

Av
DEL

MeningerSmølasamfunnet blomstrer. Det merker vi som driver transportforretning veldig godt. Men på ett område legges det stadig hindringer i veien, bokstavelig talt, for oss som holder liv i øysamfunnet lengst nord i fylket.

Fergeutgiftene truer virkelig lønnsomhet, aktivitet og utvikling. Og det legges stadig nye steiner til byrden. Det siste er den foreslåtte takstøkningen i budsjettet for Møre og Romsdal fylkeskommune. Den må reverseres. Vi på Smøla får ingen fastlandsforbindelse med det første, og da er det blodig urettferdig at vi skal betale for at andre får sin Nordøyveg gjennom fergetakster som truer næringslivet i vår utsatte øykommune.

Hva har skjedd med fergetakstene det siste året:

Med innføring av såkalt AutoPASS fikk vi en prisøkning på 23 prosent. Bare på de to bilene våre som går i fast rute Kristiansund – Smøla – Kristiansund og Smøla – Ålesund – Smøla, representerer det nye systemet en merutgift for oss på 132.000 kroner i året. Bare disse to bilene skal legge igjen over 700.000 kroner hos Fjord 1.

Uakseptabelt forslag om økning i fergetakstene

Så kommer neste slag i ansiktet i fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2020. Alle fergestrekninger skal opp tre soner, noe som vil gi 12-15 prosent økning nok en gang, pluss den årlige indeksreguleringen til neste år.

De rikspolitikerne som har bestemt at vi skal kjøre batteriferge fra 1. januar 2020 må finansiere dette gildet og ikke velte kostnadene over på oss som bor i distriktene og som strever hardt med å holde hjulene i gang fra før. Byrdene må deles rettferdig. Det skjer ikke nå.

Brødrene Sætran har kjørt ferge for 110.000 kroner per måned siste halvår i 2019, men må regne med en god økning fra 1. januar igjen, en prisøkning det er vanskelig å få forståelse for når vi i neste omgang må øke våre priser ut til våre kunder, og spesielt vanskelig for de vi har lange kontrakter med, som for eksempel NIR, hvor vi har kontrakt på søppelkjøring.Til ettertanke: Fjellinjen drifter bomringen i og rundt Oslo. På deres sider kan vi lese at de innfører endret takstsystem fra 1. juni 2019. Da vil det koste kr 68 per passering med en av våre to biler i deres bommer, mot kroner 104 i dag, dette er uten rabatt. De har en «timesregel» som gir oss mulighet til å passere et ubegrenset antall bommer i løpet av en time, og med «månedstak» har de et maks antall passeringer pr måned de tar betalt for, og rabatten for AutoPASS-avtale økes fra 10 til 20 prosent.

Bare for den økningen vi vil få i fergeutgifter på våre to nevnte biler, kunne vi passert bomringen i Oslo 1942 ganger per år, eller 162 ganger per måned, når det nye systemet innføres. Og det er før rabatt på 20 prosent er trukket fra og «timesregel» og «månedstak» er tatt med i beregningen.

Jeg synes det er veldig merkelig at innføring av nye betalingssystemer skal slå så forskjellig ut for oss forbrukere. Brødrene Sætran har i dag 11 biler som kjører rundt omkring i landet, som står til tjeneste for store og små, vi vil fortsette å gjøre vårt aller beste for å holde både hjulene, næringslivet, smølasamfunnet – og fergene våre i gang.

Men det storsamfunnet nå legger opp til, er et slag i ansiktet på alle som forsøker å skape verdier i distriktene. Dette må stoppes.

Artikkeltags