Avskaffelse av vold mot kvinner

Av
DEL

MeningerPå vegne av Kristiansund Soroptimistklubb, som tilhører Norgesunionen av Soroptimist International - verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner, vil vi rette oppmerksomheten mot 25. november som er internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Bare i Europa er vi aktivt til stede i 40 land med et medlemstall på 34 000, og vi er stolte av å ha rådgivende status i FN ved ECOSOC (UNITED NATIONS ECONOMIC and SOCIAL COUNCIL).

I Norge er vi 60 klubber og mer enn 1 600 medlemmer som driver prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner har helt siden 1985 gitt kvinner støtte til yrkesutdanning, og de siste årene har vårt fortellerteater «Valgt det…», satt fokus på menneskehandel som vår tids slaveri. Kristiansund Soroptimistklubb var tidlig ute med å sette opp «Valgt det…» - allerede 16. mars 2017 - ved Kristiansund Videregående Skole. Flere av våre klubber er engasjert med mentorprogram for ikke-etniske norske kvinner med høyere utdanning.

Soroptimister landet over har nettopp vært aktive i støtten til Care Norge og TV-aksjonen «Nå er det hennes tur». Denne aksjonens mål er at alle kvinner skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Å bekjempe fattigdom gjennom å støtte kvinners kamp for likestilling gjør at kvinner blir hørt, og gjør samfunnet mer bærekraftig.

Norske soroptimister vil være en global stemme for kvinner, og arbeider gjennom prosjekter for å nå FNs bærekraftmål. Vi har vårt fokus på kvinner og jenters egenkraftmobilisering og arbeider spesielt med prosjekter innenfor disse bærekraftmålene:

1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

3. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

4. Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling

5. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

6. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Soroptimister i Europa står sammen under slagordet «We stand up for women», og vi engasjerer oss i prosjekter for å styrke kvinner og jenters status lokalt, nasjonalt og globalt. Siden 2009, på initiativ fra FNs kvinneorganisasjon UN-Women, har soroptimister over hele Europa sørget for at bygninger lyses opp i oransje i 16 dager fra 25. november til 10. desember hvert år. 25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, 10. desember er menneskerettighetsdagen.

Fakta om vold mot kvinner:

• 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det så mange som 7 av 10 kvinner.

• Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt

• Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år

• 250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år

• 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse

25. november skal rette søkelys mot vold mot kvinner som et globalt problem som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av alle samfunn tilbake.

I Kristiansund Soroptimistklubb har vi støttet kvinneprosjekt både lokalt og internasjonalt. Lokalt, blant annet Krisesenteret, og i år støtter vi Bunadsgeriljaen. I tillegg kommer bidrag til «Gode Verdier» og tilskudd til sansehage for Frei Sykehjem samt bidrag til internasjonale prosjekt.

Ønsker du som yrkeskvinne å engasjere deg, så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Følg oss gjerne på Facebook under Kristiansund Soroptimistklubb, og finn mer informasjon og kontaktopplysninger på https://kristiansund.soroptimistnorway.no/


E-post: Kristiansund@soroptimistnorway.noArtikkeltags