Tilsvar til Høyres Roger Hagen

Av
DEL

MeningerDet er nå Roger Hagen i Kristiansund Høyre som har overtatt angrepene på undertegnede og Kristiansund Arbeiderparti. Listekandidat og kampanjeleder. Nå for Høyre.

Først en liten kort kommentar om selve saken. Sykehjem. Arbeiderpartiet mener nå at helse skal prioriteres de neste årene. Vi mener også at antall sykehjemsplasser skal gjenspeile behovet. Om det så fører til at vi må ha flere plasser eller bygge nytt sykehjem. Det er det viktige i denne saken.

Da nytter ikke Høyres skattelettepolitikk. Vi prioriterer sykehjemsplasser før skattelette. Når Kristiansund Arbeiderparti bekrefter at vi ønsker at vitale samfunnsoppgaver primært skal løses av det offentlige så er dette for å sikre at alle har et godt tilbud. Uavhengig av feks hvor mye man har på kontoen. Dette er ikke et nytt standpunkt for Kristiansund Arbeiderparti.

Dette er et standpunkt som er dypt forankret i vår ideologi. Og som er dypt forankret helt fra Gerhardsens tid fram til nå. Private løsninger åpner for forskjells-Norge. Og det er ikke slik at vi ønsker det på alle områder.

Bestemor på anbud er ikke noe vi ønsker.

Det har alltid vært noe vi har kjempet mot. Så vi står her trygt forankret i Arbeiderpartiets ideologi. På samme måte som Høyres Hagen står dypt forankret i Høyres ideologi. At private løsninger alltid er best. At det skal være lov å kjøpe seg forbi offentlige køer hvis man har penger nok. Og at de ansattes arbeidsforhold er noe man strengt tatt ikke er så opptatt av.

For det er de ansatte som vil måtte svi hvis private kommer å vinner et anbud når det gjelder sykehjem. For som jeg skrev sist. Mellom 70 og 80 % av utgiftene til drift av sykehjem er lønnskostnader. Skal de drive billigere så er det her de må ta det. På enten selve lønnen. Eller antall ansatte. Eller på pensjonsordningene.

Katastrofe

Det viser også erfaringene fra Norge med de internasjonale konsernene innen sykehjemsdrift. Vi Ønsker ikke at allerede lavtlønte i helsesektoren i Kristiansund skal måtte svi for at internasjonale konsern skal ta ut utbytte og for at Kristiansund Høyre skal få gjennom sin ideologi.

Når det gjelder eksemplet på renovasjon så må man være rendyrket Høyreideolog for ikke å bli skremt av de mange elendige eksemplene på privat drevet søppelhåndtering. Her er det også store aktører som er inne å skummer markedet. Inne å suger til seg profitt fra kommune-Norge. Og da snakker jeg ikke om transportselskap på Smøla eller Aure.

Jeg snakker om når det blir størrelse på det. I Oslo ble ikke søppelet hentet. Det ble en trussel mot folkehelsa. Og det er flere eksempler fra dette området som viser at man skal være veldig forsiktig når det gjelder privatisering av søppelhåndtering. Dette er et område som vi ikke tenker over når det fungerer. Men som er en katastrofe når det ikke fungerer.

Da ser vi hvor viktig at faktisk søppel blir hentet og tatt hånd om er. Til slutt. Som et stikk til meg og enda et bevis på at Kristiansund Arbeiderparti har tatt skritt mot venstre kommer Hagen med at jeg ikke vil ha besøk av Jonas Gahr Støre i valgkampen.

Vi står til venstre

Det er riktig at jeg sa det. Etter klønete og dårlige uttalelser om sykehus fra Støre. Og ja. For meg er da sykehus så viktig at jeg forbeholder meg retten til å si tydelig ifra selv til egne partifeller og til og med partiledelse når jeg mener de er på feil spor.

Det største problemet når det gjelder sykehus for oss i Kristiansund er ikke at jeg tydelig sa fra til min partileder.

Jeg tror at det er et større problem at helseminister Høie fra Høyre får ture fram som han vil uten at vi hører tydelige, sterke stemmer som snakker de imot her i Kristiansund.

Det har vært stille lenge fra dere i det lokale Høyre. Jeg hadde foretrukket at dere gikk på barrikadene. Nå er det nok slik at de som hadde potensial til det i Kristiansund Høyre enten har meldt seg ut. Eller har gitt seg med aktiv politikk. Og helt til slutt:

Du gjør et poeng av at vi i Kristiansund Arbeiderparti flyter mot Venstre. Nei vi står til venstre. Som Arbeiderpartiet alltid har gjort.

Kampen for de svakeste. Kampen for de som trenger det er for oss i Kristiansund Arbeiderparti så viktig at den posisjonen har vi. Og kampen for de svakeste gruppene skal vi fortsatt ta. Så får vi tåle at noen i Kristiansund Høyre mener dette er å stå til venstre. Det er vi isåfall stolt over.

Selv har du jo glidd fra FrP til Høyre i Kristiansund. For min del er du på rett vei hvis du tar tiden til hjelp. Det er ikke alle som er i fri flyt politisk den veien strømmen fører. Det er noen som svømmer mot et politisk mål.

Som for Kristiansund Arbeiderpartis del er et rettferdig samfunn.

Artikkeltags