Grunnlaget for grensejustering

Per Gimnes

Per Gimnes

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerMed en KJEMPEBLØFF skal Angvik bygdelag forsøke å lure Gjemnes kommune med i Molde nye kommune.
På folkemøtet i Flemma var Angvik Bygdelag sin nedsabling av Gjemnes kommune så sterk at jeg regner med de må FÅ mer enn 30 sølvpenger AV Molde nye kommune FOR JOBBEN.

Det eneste synlige de fikk var det samme som i Gjemnes, fortsatt skole og barnehage.

Dagens Angvikinger tar ikke inn over seg at Indre har dominert Gjemnes kommunestyre i over 50 år, og dermed bidratt sterkt til å skape denne såkalte «elendigheten».

Nedrakkingen, som blant annet tydelig provoserte ordfører Sjømæling, kan karakteriseres som et gedigent SELVSKUDD, rettet mot fedre og bestefedre og naboer, som har stått i det politiske arbeidet før dem.

Angvikingene har vært heldige som har hatt Jacobsen familien i sin midte, som har forstått hvor viktig det er å ha ei levende, aktiv bygd rundt seg, og som har arbeidet og investert for det i motsetning til mange andre. Med fortsatt tilhørighet i Gjemnes kommune kan dette fortsette. Som ytterste østkant i Molde kommune kan framtidige generasjoner både i den familien og andre, lett trekkes mot det urbane og bygda forvitres.

Politiske årsaker

Høyrekreftene kan aldri regne med å få makta i Gjemnes kommune. Derfor er deres mål nå å få sammenslått kommunen med Molde som er, og blir, høyrestyrt i overskuelig framtid. Der kan de bli gitt makt til å dominere sin gamle kommune, og lettere få ta del i den tilsynelatende «gulldansen» som hersker der. At gjeld pr. innbygger blir mer enn fordoblet betyr ikke noe for dem som øyner mangfoldig økning av egen rikdom. De andre fra Gjemnes som ønsker å være med på dette er kanskje de som lett lar seg overtale, og selv håper å få samme fordeler, eller bare liker å «sole»seg i glansen fra de rike.

Kristiansund har en lang historie som arbeiderparti styrt kommune og politisk sentrum har styrket sin stilling, mens Høyre er kraftig redusert. Dette er nok også den viktigste grunnen til at Kristiansund blir framholdt som en stor fare for Gjemnes.

Alternativer

 Nordmøre er mer enn Kristiansund, og sammenslåing med f.eks. Tingvoll, har blitt aktualisert i det siste av bl.a. Gjemnes = Nordmøre. Det spørsmålet ble bagatellisert og avvist på folkemøtet i Flemma bl.a. av Høyres Jon Hals som karakteriserte Tingvoll som en «lang tarm»

 Slik beskriver han en av landets fremste øko kommuner, og satsingsområde for stat og regjering i utforsking av miljøvennlige næringer og framtid for landet. Tingvoll opplever neppe heller å bli høyrestyrt.

Nye Molde blir for øvrig en mange ganger så lang tarm, om en ser på kartet.

«Rest Gjemnes»

Ordfører og rådmann fastslo at Gjemnes kommune greier seg som selvstendig enda noen år, mens Angvik og Danielsen hevdet at toget mot Molde går nå. Vil de hoppe på toget aleine?, Neppe, og vil Molde i så fall ta imot de med samme iver? Neppe.

Ordfører Dahl repeterte på folkemøtet, ivrigere enn noen skolelærer, :«helst hele Gjemnes».

Toget mot Nordmøre er klart til å gå når det eventuelt skjer at Gjemnes MÅ søke sammen med andre.

I Gjemnes Ytre (gamle Gjemnes kommune) har befolkningen sin sterkeste tilhørighet og identitet på Nordmøre som det klart framgikk av innbygger undersøkelsen og folkeavstemningen. Arbeid med søknad om grensejustering mot Nordmøre er i gang, og i Gjemnes Midtre (gamle Øre kommune) var det og flertall for retning Nordmøre, så etter det vil de der sikkert følge på. Hva blir det igjen av Indre da? En liten isolert prikk som nykommunen Molde neppe ser særlige grunner til å opprettholde særlig lenge. Bygdelagene i Osmarka og Fagerlia vil ikke gå sammen med Angvika.

Les også: Mener resten av Gjemnes må se til naboene hvis Angvik går til Molde

Artikkeltags