Hvem vil bo i Moldes bakgård?

Stein Brubæk er engasjert lokalpolitiker i Gjemnes.

Stein Brubæk er engasjert lokalpolitiker i Gjemnes.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg har lest mange merkelige argumenter for at bygdene i Indre Gjemnes skal bli en del av Molde storkommune sammen med Nesset og Misund. Arbeidsregion, utviklingsmuligheter, ressurser, til og med argumentet om sunn fornuft. Hva det i realiteten handler om ser vi ønsket til intensjonsavtale som Bygdelaget i Angvika presenterte til fellesnemnda i den nye storkommunen, nemlig behovet for å sikre bygda en garanti for basistjenester som barnehage, skole, vedlikehold på kommunale veier etc.; altså de oppgaver som en kommune i dag er ansvarlig for.

– Slutt å prate tull

Så la oss slutte å prate tull om arbeidsregion og andre ikke relevante argumenter. Jeg har jobbet i mange norske kommuner, fra de største til de minste. Dersom det er EN sannhet om norske kommuner så er det at det finnes ingen sammenheng mellom kvaliteten på kommunale tjenester og kommunens størrelse. Det viser også alle sammenlikningstall fra offentlig statistikk. Den nylig presenterte effektivitetsrapporten viser også det samme. Små kommuner kan være like effektive som de store.

Naivt om intensjonsavtale

Jeg har i tillegg opplevd en annen gjennomgående regel: utkantene i kommer med store senter, føler seg alltid nedprioriterte i forhold til sentrale deler av kommunen. Min overbevisning er derfor at det er bedre å være i en kommune med BARE utkanter i stedet for å bli Moldes bakgård. Hvor naive kan dere være som tror intensjonsavtalen binder! Bli med i en tøff budsjettbehandling hvor man må prioritere mellom hvilke skoler, barnehager eller sjukeheimsavdelinger man må legge ned så skal dere oppleve hvor lite politiske lovnader er til å stole på.

Lettere for Angvika barnehage i Molde?

 Tror dere at det blir lettere å kjempe for barnehagen i Angvika i nye Molde storkommune enn i kommunestyret i Gjemnes? Tror dere det er mulig for en liten barnehage i Angvika å bli prioritert høyere enn en ny avdeling i barnehagen på Hjelset, hvor ny-sykehuset skriker etter barnehageplasser?

Sykehjemsplass i Midsund?

Eller hvordan vil dere like å bli tildelt en sykehjemsplass i Misund? Ikke at det ytes dårligere pleie i Misund, men hvordan vil det oppleves at nærmeste familie må avslutte livet ½ dags reise fra familien? Samhandlingsreformen fordeler ansvar mellom Helseforetaket og kommunene. Når en pasient er definert medisinsk ferdigbehandlet SKAL kommunen ta over ansvaret eller bli pålagt en døgnpris på om lag kr. 4500,- dersom pasienten fortsatt opptar en sykehusseng. Gjemnes hadde i 2017 ingen overliggende pasienter som de ikke klarte å ta hjem mens Molde har flere tusen døgn hvor de bruker sykehusets senger.

– Nei til å bli en utkant i Molde

 Tror dere at Molde kommune betaler kr 4500 pr. natt for en pasient fra Angvika i mangel på sykehjemsplass i Batnfjorden dersom det finnes en ledig seng i Misund? Si NEI til å bli en utkant av Molde. Vi klarer oss godt i Gjemnes. På sikt kan det bli flere og bedre alternativer til å justere kommunegrensene.

Artikkeltags