Det er født 1090 barn før mor rekker fødested i løpet av de siste tre årene

Anja Cecilie Solvik

Anja Cecilie Solvik Foto:

Av

353 nyfødte i 2015, 398 nyfødte i 2016 og 339 nyfødte i 2017= 1090 på tre år.

DEL

MeningerDet registreres at vår helseminister flisespikker på tall og glemmer å se det hele bildet, at i løpet av de tre siste årene så har litt over 1.000 barn blitt født ufrivillig utenfor en fødeinstitusjon. Altså hjemme på badegulvet eller i en busslomme langs veien. Det er for mange som rammes av kuttene, når dette gjelder 363 (i snitt) babyer i året. Dette gjør at mange kvinner er engstelige for å føde.

Dette er det store bildet, Høie. Du er disse kvinnenes helseminister. Det er ditt ansvar at brukerne av helsetjenestene skal føle seg trygge på at hjelpen er nær når man trenger det. Er 363 barn akseptabelt synes du?  Og hvor mange flere tåler du? Og mens jeg på oppfordring fra deg leser igjennom de nylige oppdaterte tallene fra medisinsk fødselsregistre kan jo du, Høie nyte Hilde Marie Engjoms forskningsrapport som viser korrekte tall på  at når avstanden øker mellom hjem og fødested så øker risikoen betraktelig for skader eller dødsfall hos mor og barn. Og at kvinner med ikke planlagte fødsler utenfor institusjon har tre ganger høyere risiko for at barnet dør under eller i løpet av første døgn etter fødselen. 

Jeg vil også anbefale å lese igjennom Hanne Schjelderups (Jordmorforbundet) artikkel fra dagens medisin. Der kommer det tydelig frem, at med Høyres lokaliseringspolitikk som det nå heter, vil kvinner få en betraktelig dårligere fødsels- og barselomsorg. Det nyeste eksempelet er fra St. Olavs i disse dager hvor kvinner med sine nyfødte må ligge på gangen bak skjermbrett to timer etter fødsel, fordi sykehuset stenger 7 barselsenger for å spare penger.

Avslutningsvis vil jeg nevne at WHO allerede i 2009 anbefalte Norge å øke antall fødeinstitusjoner. At tallet var for lavt i forhold til geografi og antall innbyggere. Det registreres at Høie har lagt ned to etter det og nå ligger flere andre fødetilbud med hodet på blokka. Legger man sammen fødeavdelinger og fødestuer er det endelige tallet på nedleggelser 115 stykker på 40 år! Uten at vi kvinner har fått sagt ett ord om hva vi synes om det. Vel jeg tror du nå har fått tydelige signaler, Høie om hva vi kvinner og menn synes. Vi rasler nå med bunadssølvet vårt for å verne om det kjæreste vi har. Og ja vi har hatt en god fødselsomsorg, men nå går det i helt feil retning og den utviklingen har du ansvaret for å snu med en eneste gang. Vi nekter å være salderingspost når det spares! Mor og barn først!

Det er liten sjanse for at du som mann skal måtte benytte deg av en fødeavdeling i nærmeste fremtid, så i den anledningen er du velkommen til å ta fødetransporten fra Smøla til Molde over Talgsjøen. Du skal få slippe fødestimulator på veien. Det tror jeg blir for mye for en mann, men det er mulig ti damer med hver sin åre ønsker å være med i følgestransporten. Jordmor får du ikke med, de få vi har, 450 kommunejordmødre, trenger vi til livsviktig følgetjeneste til våre 56.000 fødende som får lengre og lengre reisevei.  Og du, håper vi sees på tirsdag klokka tolv utenfor Stortinget!

Artikkeltags