– Mannen som ringte sa at det skulle skje tre drap. Han visste hva som skulle skje i pinsen 1999, sier Øystein Milli til VG.

Han er krimkommentator i VG og har sammen med sammen med NRK-journalist Olav Næss skrevet boken «Orderud. Avhørene. Løgnene. De nye sporene», som kom torsdag.

I boken går forfatterne blant annet inn på det såkalte 180-sporet, der en mann noen uker før drapene på ekteparet Kristian og Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust i 1999 ble drept på Orderud gård ringte 180 og fortalte at han ville drepe de tre.

Ingen er dømt for selve drapene, men ekteparets sønn Per Orderud, hans kone Veronica Orderud, Veronicas søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble alle dømt for medvirkning.

Snakket om pistol

Operatøren på 180-sentralen tok kontakt med politiet etter at hun hørte om drapene. Hun husket mye fra samtalen, blant annet at mannen sa at han hadde et gammelt, uregistrert våpen, en Mauser-pistol fra første verdenskrig som var ombygd.

I en dom fra 1996 som forfatterne har funnet, fremgår det at Lars Grønnerød ble tiltalt for å være i besittelse av en ikke-funksjonsdyktig Mauser-pistol som stammet fra første verdenskrig. Selv om våpenet var uregistrert, ble Grønnerød frikjent og fikk beholde våpenet. Milli og Næss mener dette kan være løsningen på 180-samtalen, og spør hvorfor politiet selv ikke fant denne dommen.

I 2018 fikk politiet også et nytt vitne i saken. Da fortalte en eier av et bilverksted at Lars Grønnerød hadde besøkt ham på verkstedet på tidspunktet samtalen ble tatt. Verkstedet sto på lista over de 513 ulike stedene telefonsamtalen kunne ha kommet fra.

Lars Grønnerød døde høsten 2019. Hans forsvarer gjennom alle år, Steinar Wiik Sørvik, sier til VG at han likevel ikke tror Grønnerød kan ha vært 180-mannen.

– I løpet av årene jeg jobbet med Orderud-saken, endevendte Lars og jeg alle temaer. At Lars skulle ha klart å unnlate å fortelle oss noe om dette, kan jeg ikke se for meg, sier Wiik Sørvik til VG.

Rapport peker på Per Orderud

I boken til Milli og Næss omtales også en til nå ukjent rapport som er skrevet av daværende etterforskningsleder Asbjørn Hansen i Kripos.

I rapporten kommer det blant annet fram at Per Orderud var mistenkt av politiet fra første dag og at de mener Kristin Kirkemos alibi ikke holder. Det kommer også fram at politiet mener at Per og Veronica Orderud sto bak to attentatforsøk mot Anne Orderud Paust og ektemannen året før drapene.

– Den bekrefter tunnelsynet og det ensidige fokuset som politiet har hatt i denne saken. Det står ikke nevnt ett sted om politiet har undersøkt andre mulige motiver. I stedet er de låst fast på Per og Veronica fra dag én, sier Per Orderuds advokat Inger Silka Zadig til VG.