– Det blir en helt spesiell vinter, sier AnnaSara Carnahn, epidemiolog ved svenske Folkhälsomyndigheten.

Verdens helseorganisasjon (WHO) spår også en hard sykdomsvinter.

– Regionen opplever for tiden en økende spredning av influensa og RS. Sammen med covid-19 er det ventet at disse virusene kommer til å ha stor innvirkning på våre helsetjenester og befolkninger i vinter, skriver WHO i en uttalelse.

Der understrekes det også hvor viktig det er at sårbare grupper vaksinerer seg både mot influensa og covid-19. Siden oktober har antall influensasyke personer som må legges inn på sykehus, økt jevnt og trutt i Europa.

Også når det gjelder RS-viruset, som først og fremst rammer småbarn, har sesongen startet tidligere enn vanlig. I USA har en kraftig smittebølge ført til fulle barneavdelinger, og flere land i Europa har også meldt at situasjonen er presset.

Samtidig fortsetter koronaviruset å spre seg. Ettersom viruset er såpass nytt, er det usikkerhet rundt hvordan det kommer til å utvikle seg, og hvorvidt det kan dukke opp muterte virus som er farligere enn omikron-viruset, som nå dominerer.