Visegeneralsekretæren for Verdenshelseorganisasjon (WHO) fikk problemer da han nylig under en pressekonferanse på spørsmål fra en journalist fra Hong Kong ble spurt om WHO vil la Taiwan være medlem av organisasjonen. Først hørte han ikke spørsmålet, og da det ble gjentatt, unnlot han å svare. Bakgrunnen for journalistens spørsmål var Taiwans vellykkede kamp mot viruset. Øyas 24 millioner innbyggere – som lever utenfor Folkerepublikkens kontroll - har så langt 322 smittede og kun fem døde.

Taiwan helsemyndigheter fikk tidlig nyss om det farlige viruset allerede før jul og satte i gang en rekke – så langt – vellykkede tiltak:

• tidlig kartlegging og oppfølging av de smittede samt

• generelle regler for sosial distanse, eventuelt bruk av ansiktsmaske.

Her ble problemet raskt tatt alvorlig. Og selv om myndighetene venter en økning av antall smittede, mener de at situasjonen er under kontroll.

Taiwan har tidligere hatt observatørstatus i WHO, men er i de senere år utestengt etter press fra Folkerepublikken Kina. Men Verdens helseorganisasjon består selvsagt ikke bare av Folkerepublikken. Andre medlemsland bør nå la helse gå foran politikk og gjenopprette Taiwans observatørstatus. At 24 millioner innbyggere på Taiwan (Repubikken Kina) holdes utenfor det internasjonalt helsesamarbeidet i disse pandemitider, er etter mitt skjønn ikke forsvarlig. Folkerepublikken Kina har nemlig de facto ingen innflytelse på hva som skjer på helsesektoren på Taiwan. Folkerepublikken Kina kjører som før knallhardt på at Taiwan er en del av Folkerepublikken, men det er fakta på bakken som teller. Og i virkelighetens verden finnes de to Kina, diktaturet Folkerepublikken Kina og Republikken Kina – det demokratiske Kina!

(Kilder: BBC, NRK.no 31/3-2020.)