– Å legge til rette for at mor og andre omsorgspersoner får være nær babyen helt fra start, uten at de atskilles, øker sjansen for overlevelse, sier barnelege Karen Edmond i Verdens helseorganisasjon (WHO).

De la tirsdag fram sine nye anbefalinger. Disse gjelder babyer som er født før 37. svangerskapsuke, eller som veier under 2,5 kilo. Anbefalingen gjelder også i tilfeller der babyen har pustevansker.

– Også disse barna trenger nærkontakt med moren sin etter fødselen, understreker WHO.

Tidligere har retningslinjene sagt at nyfødte i ustabil tilstand som veier under 2 kilo, skal legges i kuvøse.

WHO beskriver premature fødsler som et presserende helseproblem. Om lag 15 millioner premature spedbarn fødes hvert år, som tilsvarer rundt én av ti fødsler.

Forrige gang WHO oppdaterte disse retningslinjene, var i 2015.

For første gang inkluderer retningslinjene også anbefalinger om å involvere familien i behandlingen av barna, deriblant en oppfordring om å la mor og barn være sammen.

Dette er også første gang retningslinjene foreslår at økt støtte gis til omsorgspersoner med premature barn, blant annet lengre foreldrepermisjon, økt økonomisk støtte og hjemmebesøk.