Vurderer å stanse Raudsand-planer

Dersom det kommer krav fra Molde-politikerne om ny reguleringsplanprosess på Raudsand, vurderer Bergmesteren Raudsand å stanse planene for gjenvinningsanlegg i Nesset.