Alle lærere, ansatte og ledere i skolen er forpliktet til lærerprofesjonens etiske plattform. Der står det at vi først og fremst: «har ansvaret for tillitsfull samhandling med dem vi jobber for og med. Vår lojalitet ligger hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste».

Dette er sannelig ikke lett i Kristiansund kommune, når vi hele tiden står i «skvis» mellom de over oss og de under oss – og de nederste er de svakeste og de som aldri roper høyt eller blir hørt. De har ingen, med få unntak, som er i media og varsler hvordan situasjonen er i byens skoler.

Når vi nå leser at det skal vris enda flere ressurser fra oppvekstsektoren og over mot pleie og omsorg, ja, da blir vi mildt sagt trist, fortvilet, sjokkert og oppgitt.

Snillisme?

Fra 2016 har vi stort sett drevet med omorganiseringer og endringer – på grunn av kommunens innsparinger.

Det er muligens en snillisme som råder innad i skolene – en snillisme som tydeligvis ikke gagner verken byens elever, lærere eller kommunen generelt. En snillisme som går ut på å omorganisere, yte ekstra og jobbe «gratis», for kommunen.

I lærerprofesjonens etiske ansvar, står det at vi er forpliktet til: «Å ta ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander».

Nå er det et gryende opprør blant byens skoler, jfr. samtaler og møter blant alle tillitsvalgte; nå må også vi synliggjøre allelovbrudd som foregår hver dag, flere ganger hver dag på alle skoler. Vi må melde fra – da ingen utenfor, inkludert politikere og administrasjon, vet hva som gjøres innenfor portene, eller ikke gjøres. Hvor mye tror dere ikke vi ansatte i skolen gjør for å løse de økonomiske utfordringene vi står i hvert eneste år?

Har strukket oss langt

Nå er det «slutt på» at vi som ansatte i skolene kan hjelpe til med flere forslag til annen organisering og innsparinger for å hjelpe til i helsesektoren. Vi har vært omstillingsvillige og løsningsorienterte over lang tid, og strukket oss langt – for langt allerede.

I TK leser vi i dag at kommunens økonomisjef blir sitert på «slik at fremtidige generasjoner ikke får redusert handlingsrommet sitt», og så er det akkurat det som skjer. Fremtidige generasjoner er i «oppvekstsektoren» i all hovedsak og ikke i «Pleie og omsorg» - ennå. Det er disse yngste av kommunens innbyggere som vil få sitt handlingsrom redusert.

Uforsvarlige tilstander

Vi ansatte i byens skoler klarer, dessverre, ikke lenger å handle i samsvar med vår etiske plattforms verdier og prinsipper. Nå skaper rammevilkår faglige og etisk uforsvarlige tilstander i skolen.

De folkevalgte og kommunens administrasjon må gjerne komme rundt på skolene og vise oss hvor de skal ta flere penger fra for å flytte over til eldreomsorgen.

Utdanningsforbundet ved Innlandet skole