SalMar Farming har søkt Fiskeridirektoratet om tillatelse til etablering av et visningssenter for laks i Molde. Dette vil, ifølge en pressemelding fra SalMar, kunne bli et komplett visningsanlegg med nærhet til hele produksjonssyklusen fra stamfisk til slaktefisk. Det vil bli mulig å se alt fra produksjon på land til tradisjonelle og lukkede merder i sjø.

Senteret skal plasseres midt i sentrum.

- SalMar har hele verdikjeden alt fra rognkorn til ferdig produkt samlet i Romsdalen, og ønsker å benytte denne unike muligheten til å fremme havbrukets tilstedeværelse og synlighet i regionen. Vi ser på Molde som et naturlig utgangspunkt for dette, sier produksjonsdirektør Torgeir Grindskar i SalMar i pressemeldingen.

Visningssenteret skal inneholde en interaktiv utstilling som gir en bred innføring i havbruksnæringen. I tillegg vil flere høyteknologiske installasjoner gi besøkende innsikt i oppbyggingen av et oppdrettsanlegg, miljøfaktorer og en mulighet til å oppleve livet til laksen i merden.

190.000 besøkende

Salmon Center Molde er tenkt etablert med 400 kvadratmeter i tilknytning til det planlagte Macè-senteret. Det totale besøksgrunnlaget til senteret er anslått til rundt 190.000 besøkende årlig, og vil ha behov for fire fulltidsansatte.

– Vi har inngått flere samarbeidsavtaler med lokale aktører, deriblant Høgskolen i Molde og Romsdalsmuseet, og vil i både etableringen og drift benytte oss av flere lokale krefter og fagmiljøer, forteller prosjektleder Karoline Sandberg i SalMar i pressemeldingen.

Dersom søknaden går igjennom hos Fiskeridirektoratet, og alt går etter planen, vil Salmon Center Molde stå klart for publikum i slutten av 2021.