Disse spørsmålene ble sendt til redaksjonen@tk.no 14/06:

Er det en konflikt med avisbudene som gjør at Tidens Krav uteblir?

Vil TK gi godtgjørelse når abonnentene selv henter avisen i TKs lokale?

Når abonnement ble inngått var avtalen papirutgave 6 dager i uken, så redusert til 5 dager. Ingen prisreduksjon. I 2 måneder i sommer blir det papirutgave kun 3 dager, heller ikke da noen prisreduksjon. i tillegg til dette kommer det heller ingen avis på dager den skal komme.

Er det lovlig å ta full betaling for et produkt som ikke blir levert etter avtalen?

Tilbakemeldingen kom fra sjefredaktør Alnæs og ble sendt fra no_reply@fbm.tk.no:

«Hei, Arnt! Se informasjon om aviselevering i sommer her»

Denne tilbakemeldingen fra Alnæs ga ikke svar på noen av mine spørsmål.

Etter dette kan jeg opplyse om at i uke 25 uteble avisen både torsdag, fredag og lørdag. Første utgave i uke 26, i dag tirsdag 28/06 dukket heller ikke opp.

Ringte kundeservice. Personen jeg snakket med skulle kontakte distribusjonen og sende meg tilbakemelding om årsaken til manglende avisleveranse, noe som jeg etter flere timer fortsatt venter på.

Vi som abonnerer på avisens papirutgave kan ikke godta at de ansvarlige i TK viser oss fingeren, men forlange en beklagelse og kreve reduksjon i abonnement-prisen for uteblitte papiraviser, samt utgivelse kun 3 ganger i uka i sommer. Vi bør få det produktet vi betaler for. Det er kun kjeltringer som behandler sine kunder på denne måten.