Folk

Jorunn Botten og David Jones har giftet seg
Jorunn Botten og David Jones
Monica Henden og Ståle Sæteren har giftet seg
Monica Henden og Ståle Sæteren
Kristin Løfvenius Bakken og Christian Lundsrud har giftet seg
Kristin Løfvenius Bakken og Christian Lundsrud
Kjellfrid og Gunnar Dahle har giftet seg
Kjellfrid og Gunnar Dahle
Monika og Gunnar har giftet seg
Monika og Gunnar
Kristine og Thomas Sildnes har giftet seg
Kristine og Thomas Sildnes
Linda Nilsen og Morten Sivertsen har giftet seg
Linda Nilsen og Morten Sivertsen
Karin Ingrid og Per Nesje har giftet seg
Karin Ingrid og Per Nesje
Thove og Rolf Arnt Pedersen har giftet seg
Thove og Rolf Arnt Pedersen
Ruth Eva V.Heide-Olsen og Ronny Aksel Amundsen har giftet seg
Ruth Eva V.Heide-Olsen og Ronny Aksel Amundsen
Lene-Mari H. Hauge og Vidar Morch Olsen har giftet seg
Lene-Mari H. Hauge og Vidar Morch Olsen
Mamman å pappan oss! Turid og Arne Leren har giftet seg
Mamman å pappan oss! Turid og Arne Leren