Karoline Hanem Tømmervåg og Even Alexander Joø gifta seg 11. august

Vi giftet oss på Bortistu Gjestegard i Storlidalen, 11.august 2018. Tusen takk til familie og venner som bidro til en fantastisk feiring!

    DEL
{{score.total_count}}
Heidi Soleim & Andreas Holberg Skomsøy har gifta seg
Heidi Soleim & Andreas Holberg Skomsøy
Øyvind Kvalvåg- Jordahl og Liz T. Bullgård Kvalvåg-Jordahl har gifta seg
Øyvind Kvalvåg- Jordahl og Liz T. Bullgård Kvalvåg-Jordahl
Mai-Liss og Marvin Skjerseth har gifta seg
Mai-Liss og Marvin Skjerseth
Eli og Ingvar Mork har gifta seg
Eli og Ingvar Mork
Unn Tove og Jørn, May og Arve har gifta seg
Unn Tove og Jørn, May og Arve
Skage Johan Svendsen Spjelkavik og Åse Kamilla Aslaksen har gifta seg
Skage Johan Svendsen Spjelkavik og Åse Kamilla Aslaksen
Inga Lillian Reitan og Ingar Arne Neerland har gifta seg
Inga Lillian Reitan og Ingar Arne Neerland
Mary og Svein Iversen har gifta seg
Mary og Svein Iversen
Torild Glærum Strand og Oluf Strand har gifta seg
Torild Glærum Strand og Oluf Strand
Thea Christine Hveding Tømmervåg og Jack Johnson har gifta seg
Thea Christine Hveding Tømmervåg og Jack Johnson
Bodil og Kristoffer Rødal har gifta seg
Bodil og Kristoffer Rødal
Kristine Otterlei og Frank Brandstad har gifta seg
Kristine Otterlei og Frank Brandstad