Årsmøte - Aure AP

Tirsdag 12. februar kl.19:00
Raustua
kart
Sakliste: 1 Åpning og konstituering 2 Årsmelding for 2018 3 Regnskap for 2018 4 Budsjett for 2019 5 Innkomne saker 6 Valgkamp 2019 7 Valg Den nye partisekretæren i Møre og Romsdal, Jan Thore Martinsen, deltar og det blir utlodning og servering. Gamle og nye partimedlemmer ønskes velkommen. Vel møtt! Styret