Møte med nattverd

Søndag 9. desember kl.16:00
Bedehuset i Langveien 19
Kristiansund N, KristiansundÅpne kart
kart
Nils Martin Sandven fra Molde er det som gjester Kristiansund Indremisjon denne søndagen. Han taler på møtet i Bedehuset i Langveien 19 kl. 17.00. Etter møtet blir det nattverdsamling, der alle er velkomne.