Høstfest med basar

Onsdag 12. september kl.16:00 til onsdag 19. september kl.16:00
Straumsnes
Øydegard, TingvollÅpne kart
kart
Årets Straumsneskonfirmanter vil selge lodd i bygda den kommende uka, på vegne av Straumsnes Sokneråd sin høstbasar 23.september. Ta vel imot dem, de gjør en god innsats! Takk for støtten!