Fra borgerskapet i Kristiansund på 1800-tallet

Torsdag 13. september kl.19:00-21:00
Vågeveien 7, Kristiansund
KristiansundÅpne kart
kart
Som en direkte fortsettelse av en guidet omvisning i Brunsvikens Reperbane og ”Repslagingens historie” samt demonstrasjon av repslaging og og ”Repslagingshåndverkets historie”, begge deler ved formidler Tore Bugge Pedersen ved Nordmøre Museum, er det deretter foredrag i ”Skipsfartshistorisk” i Loennechengården. Opp fra Bergen kommer Elisabeth Brun Kyrkjebø. Hun har med seg foredraget ”En familiekrønike fra borgerskapet i Kristiansund på 1800-tallet”. Foredraget starter med en presentasjon av Knud Danholm, som vi første gang observerer på Nordmøre så tidlig som på 1780-tallet. Her er han kjøpsvenn under en av væreierne på Grip. Under Napoleonskrigene har Danholm satt seg ned i Kristiansund, er kjøpmann, reder og en stor eiendomsbesitter. Som reder lar han flere skip bygges i byen. De tre neste generasjonene etter Knud Danholm vies også stor plass. Svigersønnen Hans Chr. Hansen blir etter hvert av ”the upper ten” i Kristiansund, konsul, bankdirektør, kjøpmann og reder som han er. I byhistorien er Hans Chr. Hansen definert som ”hele byens svigerfar”, da hans døtre giftet seg inn i andre betydningsfulle familier i 1800-tallets Kristiansund. Døtrenes giftemål sørget for at Hans Chr. Hansen ble svigerfar til Robert Gilroy Dall (dampskipsekspeditøren som gjennom sin forretning ble forløperen til det som ble Brødrene Dall A/S), Johan P. Clausen (han med Joh. P. Clausens gate og Reperbanen hvor idrettsplassen i Clausenenga etter hvert kom), Morten Lossius Parelius, kjøpmannen og rederen som holdt hus i Wasmuthavna på Innlandet, og Lars Lund Finckenhagen Brun, som etablerte Brunsvikens Reperbane i 1856. Det er da også Lars Lund Finckenhagen Brun som representerer 3. generasjon av kveldens foredrag, og som knytter foredraget til aktivitetene i reperbanen og ved Mellemværftet tidligere på dagen. Som generasjon nr. 4 framstår Thorvald Brun, yngste sønn av ”Reperbane-Brun”. Ved folketellingen i Kristiansund i 1875 er 16-åringen Torvald Brun oppført som ”sømand”. På 1890-tallet finner vi ham som styrmann på ”Jamaica” (broren Dominicus var kaptein på samme skip). I 1895 er Thorvald Brun kaptein på ”Leon”. Både ”Jamaica” og ”Leon” var ”mosquito-skip” og gikk i fruktfarten fra Karibia /Sentral-Amerika og inn til USA. I september 1896, når ”Leon” var i Atlanterhavet, blåste det opp til orkan. Under disse forholdene ble kaptein Brun skyldt over bord og omkom. Foredragsholderen har med seg en sjømannskiste med gjenstander og dokumenter fra 1800-tallets Kristiansund: Dette vil bli satt fram under foredraget. Velkommen til en ettermiddag og kveld med by- og næringshistorie over en periode på drøyt 100 år – og få et blikk inn i livet til borgerskapet i gamle Kristiansund. Som vanlig er det fri entré og adgang for alle.