Årsmøte Hoel Vassverk SA

Onsdag 21. mars kl.19:30
BÅDALSTUN på AVERØY.
AverøyÅpne kart
kart
Onsdag 21/3 2018 Kl. 19.30 Sakliste til årsmøte i Hoel Vassverk S/A: Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av referent Valg av to til å underskrive protokoll Årsmelding Gjennomgang av drift Fastsette vannavgift Regnskap Budsjett Innsendte forslag Valg i henhold til § 11 og § 12 Enkel servering Alle med andel i vassverket har møte og stemmerett. Hilsen Styret