Operafestivalgudstjeneste

Søndag 11. februar kl.11:00
Kirkelandet kirke
Kristiansund N, KristiansundÅpne kart
kart
Operafestivalgudstjeneste ved prost Gerd Anne Aarset. Kantor Johan Martin Røsand. Ole Andreas Silseth og Erik Rosenius sang. Bernhard Greter klaver. Kristiansund kirkekor. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.