Annonsørinnhold i samarbeid med Mekvik Maskin AS

Hva er dette?

 
 

Maskinentreprenøren som har gravd lokalt i flere generasjoner

Det er 70 år siden Mekvik Maskin AS så dagens lys. Grunnleggeren Angel Mekvik var stolt eier av en Gråtass, og tilbød sine tjenester til lokale bønder. Generasjon etter generasjon holdt bedriften gående. I dag er bedriften en av de største maskinentreprenørene i regionen.

Annonsørinnhold i samarbeid med Mekvik Maskin AS

Mekvik Maskin AS

Året er 1948, og Angel Mekvik kjører Gråtassen sin mellom gårdene i Eide kommune. Han tilbød sine tjenester til de lokale bøndene. Sakte, men sikkert ble det flere og flere oppdrag. Det resulterte i flere ansettelser og en større maskinpark. Grunnlegger Angel har parkert Gråtassen, og nå er det andre generasjon Mekvik som sitter i hovedsetet. Angels tre barn, Per, Einar og May, er født til oppgaven og har fordelt oppgavene seg imellom når det kommer til ansvarsområder.

Per er driftsleder, Einar har rollen som daglig leder og May holder orden på kontorarbeidet.

Mekvik Maskin AS påtar seg store og omfattende grunnarbeider og fundamentering, med spesialitet på store oppdrag innen sprengning og masseforflytning. Oppdragsgiverne er private, profesjonelle og offentlige utbyggere. De brukes også fast av mange profesjonelle utbyggere, som vet at Mekvik Maskin leverer kvalitet og til avtalt leveringstid. De jobber kun i anbudssituasjoner.

I dag er det 26 faste ansatte. De leier inn arbeidskraft og kompetanse fra lokale firmaer ved behov. Med seg på laget har de også to lærlinger. Disse to går i lære innen maskinfører og gravearbeid.

– Vi er en lærebedrift og har alltid minst to lærlinger. Det er viktig for oss å få de unge inn i bransjen. Vi skulle gjerne hatt noen jenter inn også, for det er ingen tvil om at det er et mannsdominert yrke, sier Per.

Han legger til at det er et godt arbeidsmiljø. Mange av de ansatte har mange års ansiennitet, og alle tre er fornøyd med at medarbeiderne blir lenge hos dem. Det tyder jo på at de trives på jobben. Et lavt sykefravær er også en god indikasjon på at Mekvik Maskin er et godt sted å jobbe.

Bedriften har alltid investert i en moderne utstyrs- og maskinpark. Uansett om oppdraget er stort eller lite står sikkerhet og effektivitet i fokus. De drevne maskinførerne tar alltid hensyn til omgivelsene når de er i gang med arbeidsoppgavene. Det gjelder å skjerme eventuelle naboer for støy og støv samt inngrep i naturen. 

Knuseverket på Husøya

Vi bygger for den lokale utviklingen

Foruten maskinparken har Mekvik Maskin også eget knuseverk på Husøya, hvor de startet i 1992. Her tilbys et komplett utvalg; fra de fineste til de groveste fraksjoner av grus, bærelagsmasse, singel, pukk, kult, samsmasse og storstein. Produktutvalget dekker de fleste behov innen vei-, grunn- og utenomhusarbeid for både næringsdrivende, stat, kommune og private.

Mekvik Maskin har egne biler som kjører ut varene til kundene. Private har også mulighet til å hente selv.

– Vi er det eneste firmaet i Frei og Kristiansund som har konsesjonsdrift. Det betyr at vi lovlig kan drive et stasjonært knuseverk. Men det forutsetter at vi holder oss innenfor lover og regler med tanke på støy, støv og ytre miljøer, forteller Einar.

Bredden av tjenester som tilbys er lang: Sprengning, masseforflytning, planering, tomtearbeid, drensløp- og avløpsarbeid og rivning.

Det gir hektiske dager for gutta hos maskinentreprenøren. De er i gang med en rekke lokale prosjekter, og er meget fornøyd med å kunne delta i den lokale utviklingen. Nå er de i gang med Atlanten Stadion, hvor de er hovedentreprenør. Gammel masse skal fjernes, det er masseutskifting, boring, sprengning og transport av masse som står på dagsordenen.

I tillegg kommer en rekke mindre oppdrag rundt om på hele nordvestlandet.

De har også vært engasjert i en rekke ferdigstilte prosjekter for Kristiansund kommune hvor Mekvik Maskin stod for uteområdene på Kaia. Det inkluderte natursteinmurer, pumpestasjoner, rørsystemer, beplantning, benker, skiltning og planering og asfaltering. Andre prosjekter inkluderer grunnarbeider for hallen over Atlanten Isbane, grunnarbeider for næringsbygg til bilrelatert virksomhet i Pilotveien og kontrakt med Molde kommune vedrørende Aukravegen. 

Per Mekvik ved Atlanten Stadion, som er et pågående prosjekt for Mekvik Maskin AS.

Søsknene understreker at de er fornøyd med 70 år uten akkord eller konkurs. De forteller at det har vært tunge perioder, men at Mekvik Maskin har bestått alle utfordringer og prøvelser. Kundene kommer tilbake gang på gang forbi bedriften har et godt og solid navn, leverer kvalitet, er punktlige og utfører skikkelig arbeid.

På spørsmålet om det er problematisk med tre søsken i samme bedrift, ler de og innrømmer at det ikke alltid er knirkefritt, men det går helt fint. De har tatt hver sin rolle og samarbeider godt. Kommunikasjon er viktig for en god arbeidsdag.

– Sønnen min, Tommy, er også med. Han har vært her i ti år og jobber som prosjektleder, smiler Per.

Nå ser alle frem til å feire 70 års jubileet, med firmatur til Malaga i mai.

Den eventyrlige reisen med tomtearbeid, masseforflytning, sprengning, riving og grunnarbeid startet i 1948. Da var den en enslig Gråtass med rundt 20 hestekrefter og en bestemt Angel som stod for jobbing. I dag er det barna som har overtatt styringen, og tredje generasjon er klar til å overta når den tid kommer.

Selv om maskinparken og jobbmetodene har utviklet seg, har Mekvik Maskin beholdt grunnsteinen i bedriften: Kvalitet i arbeidet. Da er det ikke rart at de har blitt en av de største maskinentreprenørene i regionen. 

Mekvik Maskin AS

• Mekvik Maskin ble etablert i 1948 av Angel Mekvik. Det hele startet med en Gråtass, og Angel var en av de første i Eide kommune som eide en traktor. Han tilbød sine tjenester for lokale bønder, deretter gikk det slag i slag gjennom generasjoner. Maskinpark og oppdragsmengde økte gradvis, det ble flere ansettelser og etter hvert flytting av bedriften til nabokommunen Kristiansund.
• I dag er vi en av de største maskinentreprenørene i regionen.
• Vi regner hele nordvestlandet som vårt primærmarked, men påtar oss oppdrag over hele landet.
• I dag er vi nær 30 ansatte, men ytterligere arbeidskraft og kompetanse leies inn ved behov.
• Dette, sammen med en moderne maskinpark gjør oss i stand til å påta oss også store og omfattende grunnarbeider både for private, profesjonelle og offentlige utbyggere.
• Mange av våre oppdrag er resultat av anbudsrunder, men også som følge av anbefalinger fra fornøyde kunder.
• Vi har eget knuseverk på Husøya, hvor vi både produserer fraksjoner til eget behov, samt for salg på det åpne markedet.
• Mange profesjonelle utbyggere bruker oss dessuten fast på grunnarbeider, nettopp fordi de får en kvalitet og leveringsdyktighet som avtalt. 

Del artikkelen på Facebook