Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Maskinentreprenøren som har gravd lokalt i flere generasjoner

Annonse fra Mekvik Maskin AS

Det er 70 år siden Mekvik Maskin AS så dagens lys. Grunnleggeren Angel Mekvik var stolt eier av en Gråtass, og tilbød sine tjenester til lokale bønder. Generasjon etter generasjon holdt bedriften gående. I dag er bedriften en av de største maskinentreprenørene i regionen.

Adresse
Postboks 2254, 6503 Kristiansund


Åpningstider
Mandag – fredag: 07:00 – 15:30

Året er 1948, og Angel Mekvik kjører Gråtassen sin mellom gårdene i Eide kommune. Han tilbød sine tjenester til de lokale bøndene. Sakte, men sikkert ble det flere og flere oppdrag. Det resulterte i flere ansettelser og en større maskinpark. Grunnlegger Angel har parkert Gråtassen, og nå er det andre generasjon Mekvik som sitter i hovedsetet. Angels tre barn, Per, Einar og May, er født til oppgaven og har fordelt oppgavene seg imellom når det kommer til ansvarsområder.

Per er driftsleder, Einar har rollen som daglig leder og May holder orden på kontorarbeidet.

Mekvik Maskin AS påtar seg store og omfattende grunnarbeider og fundamentering, med spesialitet på store oppdrag innen sprengning og masseforflytning. Oppdragsgiverne er private, profesjonelle og offentlige utbyggere. De brukes også fast av mange profesjonelle utbyggere, som vet at Mekvik Maskin leverer kvalitet og til avtalt leveringstid. De jobber kun i anbudssituasjoner.

I dag er det 26 faste ansatte. De leier inn arbeidskraft og kompetanse fra lokale firmaer ved behov. Med seg på laget har de også to lærlinger. Disse to går i lære innen maskinfører og gravearbeid.

– Vi er en lærebedrift og har alltid minst to lærlinger. Det er viktig for oss å få de unge inn i bransjen. Vi skulle gjerne hatt noen jenter inn også, for det er ingen tvil om at det er et mannsdominert yrke, sier Per.

Han legger til at det er et godt arbeidsmiljø. Mange av de ansatte har mange års ansiennitet, og alle tre er fornøyd med at medarbeiderne blir lenge hos dem. Det tyder jo på at de trives på jobben. Et lavt sykefravær er også en god indikasjon på at Mekvik Maskin er et godt sted å jobbe.

Bedriften har alltid investert i en moderne utstyrs- og maskinpark. Uansett om oppdraget er stort eller lite står sikkerhet og effektivitet i fokus. De drevne maskinførerne tar alltid hensyn til omgivelsene når de er i gang med arbeidsoppgavene. Det gjelder å skjerme eventuelle naboer for støy og støv samt inngrep i naturen. 

Knuseverket på Husøya

Vi bygger for den lokale utviklingen

Foruten maskinparken har Mekvik Maskin også eget knuseverk på Husøya, hvor de startet i 1992. Her tilbys et komplett utvalg; fra de fineste til de groveste fraksjoner av grus, bærelagsmasse, singel, pukk, kult, samsmasse og storstein. Produktutvalget dekker de fleste behov innen vei-, grunn- og utenomhusarbeid for både næringsdrivende, stat, kommune og private.

Mekvik Maskin har egne biler som kjører ut varene til kundene. Private har også mulighet til å hente selv.

– Vi er det eneste firmaet i Frei og Kristiansund som har konsesjonsdrift. Det betyr at vi lovlig kan drive et stasjonært knuseverk. Men det forutsetter at vi holder oss innenfor lover og regler med tanke på støy, støv og ytre miljøer, forteller Einar.

Bredden av tjenester som tilbys er lang: Sprengning, masseforflytning, planering, tomtearbeid, drensløp- og avløpsarbeid og rivning.

Det gir hektiske dager for gutta hos maskinentreprenøren. De er i gang med en rekke lokale prosjekter, og er meget fornøyd med å kunne delta i den lokale utviklingen. Nå er de i gang med Atlanten Stadion, hvor de er hovedentreprenør. Gammel masse skal fjernes, det er masseutskifting, boring, sprengning og transport av masse som står på dagsordenen.

I tillegg kommer en rekke mindre oppdrag rundt om på hele nordvestlandet.

De har også vært engasjert i en rekke ferdigstilte prosjekter for Kristiansund kommune hvor Mekvik Maskin stod for uteområdene på Kaia. Det inkluderte natursteinmurer, pumpestasjoner, rørsystemer, beplantning, benker, skiltning og planering og asfaltering. Andre prosjekter inkluderer grunnarbeider for hallen over Atlanten Isbane, grunnarbeider for næringsbygg til bilrelatert virksomhet i Pilotveien og kontrakt med Molde kommune vedrørende Aukravegen. 

Per Mekvik ved Atlanten Stadion, som er et pågående prosjekt for Mekvik Maskin AS.

Søsknene understreker at de er fornøyd med 70 år uten akkord eller konkurs. De forteller at det har vært tunge perioder, men at Mekvik Maskin har bestått alle utfordringer og prøvelser. Kundene kommer tilbake gang på gang forbi bedriften har et godt og solid navn, leverer kvalitet, er punktlige og utfører skikkelig arbeid.

På spørsmålet om det er problematisk med tre søsken i samme bedrift, ler de og innrømmer at det ikke alltid er knirkefritt, men det går helt fint. De har tatt hver sin rolle og samarbeider godt. Kommunikasjon er viktig for en god arbeidsdag.

– Sønnen min, Tommy, er også med. Han har vært her i ti år og jobber som prosjektleder, smiler Per.

Nå ser alle frem til å feire 70 års jubileet, med firmatur til Malaga i mai.

Den eventyrlige reisen med tomtearbeid, masseforflytning, sprengning, riving og grunnarbeid startet i 1948. Da var den en enslig Gråtass med rundt 20 hestekrefter og en bestemt Angel som stod for jobbing. I dag er det barna som har overtatt styringen, og tredje generasjon er klar til å overta når den tid kommer.

Selv om maskinparken og jobbmetodene har utviklet seg, har Mekvik Maskin beholdt grunnsteinen i bedriften: Kvalitet i arbeidet. Da er det ikke rart at de har blitt en av de største maskinentreprenørene i regionen. 

Mekvik Maskin AS

• Mekvik Maskin ble etablert i 1948 av Angel Mekvik. Det hele startet med en Gråtass, og Angel var en av de første i Eide kommune som eide en traktor. Han tilbød sine tjenester for lokale bønder, deretter gikk det slag i slag gjennom generasjoner. Maskinpark og oppdragsmengde økte gradvis, det ble flere ansettelser og etter hvert flytting av bedriften til nabokommunen Kristiansund.
• I dag er vi en av de største maskinentreprenørene i regionen.
• Vi regner hele nordvestlandet som vårt primærmarked, men påtar oss oppdrag over hele landet.
• I dag er vi nær 30 ansatte, men ytterligere arbeidskraft og kompetanse leies inn ved behov.
• Dette, sammen med en moderne maskinpark gjør oss i stand til å påta oss også store og omfattende grunnarbeider både for private, profesjonelle og offentlige utbyggere.
• Mange av våre oppdrag er resultat av anbudsrunder, men også som følge av anbefalinger fra fornøyde kunder.
• Vi har eget knuseverk på Husøya, hvor vi både produserer fraksjoner til eget behov, samt for salg på det åpne markedet.
• Mange profesjonelle utbyggere bruker oss dessuten fast på grunnarbeider, nettopp fordi de får en kvalitet og leveringsdyktighet som avtalt. 

Redaksjonen i Tidens Krav har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet