Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Med full kontroll av bygningen din

Annonse fra Obron Nordvest

Takstmennene hos Obron Nordvest er nå inne i sin mest hektiske periode. Selskapet har i dag fem sertifiserte takstmenn, hvor alle har jobbet som takstmenn i flere år, hvor det er blitt opparbeidet høy og bred kompetanse innen alle typer bygg og eiendommer.

Oppdragene går på å utføre boligtaksering, alle typer skadesaker og skjønn, næringstakst og landbrukstakster, uavhengige kontroller av boliger og næringsbygg for private og offentlige, samt lydmålinger, termografering, fuktmåling, tetthetsmålinger, byggelånsoppfølging, assistanse/bistand ved overtagelser av nye bygg og andre saker som er relatert til bygg. 

– Vi er en del av Obron- gruppen som har hovedfokus på uavhengig kontroll av boliger og næringsbygg, hvor Obron AS er sentralt godkjent for ansvarsrett innen statlige kontrollområder innen tiltaksklasse 3, sier Jan Soleim.

– Obron Nordvest AS utfører oppdrag i hele spennet fra taksering av alle typer boliger, alle typer skadetakseringer, skjønn, naturskader, taksering av næringseiendommer, landbrukseiendommer, samt uavhengig kontroll av bolig og næringsbygg. Det er ingen takstoppdrag vi ikke kan påta oss og vi leverer en komplett pakke innen takst, fortsetter han. 

Lisbeth og Odd G. Flobakk i Obron AS er også med på laget, og forteller at selskapet jobber med alle typer oppdrag, fra de enkle til de tyngste prosjektene. Selskapet driver rendyrket innen uavhengig kontroll, verdidekning, usikkerhetsanalyser og kvalitetssikring, men ikke prosjektering.

Trude Sæther og Lisbeth Flobakk (fra venstre) planlegger dagens gjøremål (Foto: Andre Ormset)

Bred kompetanse

Obron Gruppen har kontorer flere plasser av landet, med hovedkontor på Tustna i Aure kommune. Dette er et stort fortrinn innen bransjen med tanke på et stort nettverk og ikke minst høy kompetanse. Medarbeiderne har bakgrunn fra forskning og utvikling fra store offentlige byggherrer, rådgivende ingeniørkontorer og takstmenn med omfattende erfaring fra tømrerfaget, eiendomsmegling, byggmestre og bygningsingeniør. Flere av de ansatte har også solid erfaring som tidligere utøvende byggmestre med egne bedrifter.

Obron Nordvest har et meget godt fotfeste i Midt- Norge, med hovedkontor på Tustna og avdelingskontorer på Halsa og i Trondheim. Hver dag er fem takstmenn ute på oppdrag, godt koordinert av effektive damer på kontoret, som organiserer og effektiviserer arbeidsdagene optimalt.

Obron Nordvest har alle takstsertifikater for verdi, skade, skjønn, naturskade, næring, landbruk på plass, og med denne bredden av takstmenn gjør det lett for oss å planlegge og påta oss de fleste typer oppdrag, siden vi stort sett alltid har folk tilgjengelige. Dette gjør oss mere forutsigbare for kunder som meglerkontor, advokatkontorer og forsikringsselskaper, sier Soleim.

– Vi vinner oppdrag på grunn av vår erfaring, samt at vi er et firma med flere takstmenn med god kompetanse og stor kapasitet. Kundene vet hva de får og at vi tilstreber å leverer kvalitet understreker Soleim.

Alexander Bjerkås i Eiendomsmegler i Midt-Norge,  avdeling Kristiansund uttaler at de er meget fornøyd med samarbeidet med Obron. 

- Vi har hatt et tett samarbeid med Obron i mange år, og er kjempefornøyd. De er flotte folk, flinke med kundene og dyktige. Uansett om vi skal selge landbruk, naust, leilighet eller det gjelder overtagelse av nybygg så har Obron en veldig bred kompetanse, sier Bjerkås.  

Heidi Sæther, fagansvarlig og eiendomsmegler i MNEF er én av mange fornøyde samarbeidspartnere.

– Hos oss er det kunden selv som velger takstmann, men vi ser at flertallet foretrekker Obron. Vi er veldig fornøyd med å arbeide med dem. De leverer raskt og er profesjonelle og hyggelig mennesker. Samarbeidet har pågått i mange år, og vi har alle grunner til å anbefale dem til kundene våre, sier hun. 

Arnfinn Thordarson, Kristian Megård (venstre), Odd Flobakk og Jan Soleim kommuniserer med kollega Gjermund Engh på Hamarkontoret via Skype. (Foto: Andre Ormset)

Vi veileder og forebygger

Obron As har også en rekke store referanseprosjekter å vise til: Fra større næring og industribygg til museer og store universiteter. Obron AS har i dag uavhengig kontroll av flere større byggeprosjekter i Norge. Selskapet bidrar også som rådgiver for kommunene ved åpne avvik eller der det er behov for ny etterkontroll etter kommunalt tilsyn.

– Vårt mål er å løse sakene vi blir engasjert til på best mulig måte, ved å veilede og forebygge samtidig som vi utfører kontrollen. Vi bistår i kvalitetssikring og kontrollen er for å sikre at man lærer å jobbe etter de forskriftene som er satt. Det er mye å forholde seg til. Kontroll er et vanskelig fag, så vi ser på oss selv like mye som veiledere som kontrollører, sier Flobakk.

Selskapene lever opp til sitt motto, Kvalitet i bygg. Flobakk og Soleim forteller videre at dette er deres kundeløfte og at de ikke skal være en skremmende faktor for en entreprenør, snarere tvert imot.

– Vi vil hjelpe dem slik at feil ikke oppstår og hverdagen blir lettere. Vi er en støttespiller med tanke på jobben vi gjør. For oss er dette en viktig del av jobben. Mange entreprenører ringer tilbake etter kontrollen vi har utført og takker oss. De aksepterer at vi noen ganger må være litt harde, men kontakter oss gjerne igjen for ny kontroll, fortsetter Flobakk. 

Jan Soleim er ute på oppdrag (Foto: Andre Ormset)

Flobakk trekker også frem det gode arbeidsmiljøet i Obron. I Obron er alle de ansatte like viktige, og ser på seg selv som en helhet. Dette gjør hverandre gode. Takket være dagens teknologi er det også lett å holde kontakt med andre medarbeidere, selv om de sitter i en annen del av landet. Det gjør det lett å be om råd om man trenger bistand.

– De siste årene har det vært en stor økning i kompliserte saker. Flere kontakter oss i økende grad i forbindelse med kommende tvistesaker. Obron AS er godt bevandret i alt av forskrifter og entrepriserett, sier Flobakk. Han legger til at det føles godt å kunne bidra med gode løsninger, før sakene går for langt. Entrepriserett er avansert og Obron AS har god og lang erfaring, samt dyktig advokat med på laget.

Obron ønsker derfor til enhver tid å oppnå god kvalitet og full kontroll av bygningen din.

Obron Nordvest

• Obron Nordvest har spesialisert seg på taksering av alle typer boliger, skadetakst, skjønn, naturskader, næringsbygg og landbrukstakst, samt uavhengig kontroll, trykktesting og termografering.

• Obron Nordvest AS har som mål å bruke sine kompetanser innen bygninger, store som små.

• Obron Nordvest AS har lang fartstid innen byggebransjen.

• Obron Nordvest AS har hovedkontor på Tustna utenfor Kristiansund og avdelingskontorer på Halsa og i Trondheim.

• Obron AS er en sammenslutning av kontrollforetak med kontorer over store deler av landet. 

Redaksjonen i Tidens Krav har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet