Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Kvernberget, så klart!

Annonse fra Kvernberget vekst

Alf Dahl mener flyplass og heliport er et viktig konkurransefortrinn for regionen i kampen for nye arbeidsplasser.

Alf Dahl har vært administrerende direktør på Vestbase siden 2002. Vestbase AS har i dag 220 ansatte, hvorav 45 jobber på avdelingen i Florø. Forsyningsbasen og servicesenteret Vestbase består av ca. 50 ulike leverandørbedrifter, og sysselsetter rundt 600 ansatte. Vestbase AS er blant de største og mest sentrale private bedriftene i regionen, og én av de viktige forutsetningene for valget av Kristiansund som baseby på slutten av 70-tallet var nettopp Kvernberget Lufthavn.

Tror offshoreaktiviteten vil øke 

Dahl ser at Kvernberget helt klart har en viktig betydning for basens verdiskapning. Til tross for tøffe tider i oljebransjen, har Dahl tro på at offshoreaktiviteten vil blomstre opp igjen de kommende årene. Han mener behovet for en lokal flyplass vil være større enn noen gang. 

Det er en tett og tydelig sameksistens mellom Vestbase, leverandørindustrien og Kvernberget flyplass. Dette vil vi se enda tydeligere når offshoreaktiviteten igjen vokser de neste årene, og behovet for gode rutetilbud og tilstrekkelig kapasitet øker.

Alf Dahl

Reiser alltid fra Kvernberget

Vestbase, og basens mange leverandørbedrifter, bidrar med viktige lokale og regionale ringvirkninger. Vestbase AS er en sentral samfunnsaktør, som viser lokalt engasjement og gir økonomisk støtte til ulike prosjekter og initiativ, både innenfor kultur, idrett og samfunnsnytte. For Dahl er en viktig del av dette samfunnsansvaret å benytte Kvernberget lufthavn til all reisevirksomhet. 


Alf Dahl har mer enn 100 flyreiser i året. Mesteparten er jobbrelaterte, men også privat velger han Kvernberget når han skal reise. (Foto: Joachim Borøchstein)

Flyplass og heliport, med sin nærhet til basen, sentrum og lokal leverandørindustri, er et utrolig viktig konkurransefortrinn for regionen i kampen for nye arbeidsplasser, og tilflytting av kompetent arbeidskraft.

Alf Dahl

Alf Dahl har ledet Vestbase AS siden 2002, og fremhever nærheten til flyplass og heliport som to av basens fortrinn (Foto: Fotograf Engvig)
Bestiller lenge i forveien 

Dahl har rundt 100 flyreiser hvert år, hvorav mesteparten er jobbreiser og noen er fritidsreiser til familiens feriebolig i Alicante, Spania. Dahl og kona strekker seg langt for å bruke Kvernberget, og ønsker å benytte den lokale flyplassen så langt det er praktisk mulig. Familien sørger alltid for å bestille sine ferieturer i god tid i forveien, da dette gir gunstige billettmuligheter og en akseptabel totalkostnad, samtidig som de støtter opp om lokalflyplassen.

Om Vestbase AS

Vestbase AS har ansvar for drift, utvikling og ulike tjenesteleveranser på Vestbase, byens forsyningsbase for offshoreaktiviteten i Norskehavet. Dette muliggjøres blant annet ved unik beliggenhet, nærhet til viktig infrastruktur som by, flyplass og helikopterterminal, moderne utstyr, høy fokus på sikkerhet, kapasitet for store volum, samt sikker og effektiv håndtering av materiell. Videre er nærhet til offshoreinstallasjoner og felt en klar styrke. 

Vestbase AS har i dag 220 ansatte, der 45 er jobber i selskapets avdeling i Florø. Vestbase AS ble etablert i 1980, og eies 100% av NorSea Group AS, der Wilhelmsen Invest AS er majoritetseier. 

Forsyningsbasen og servicesenteret Vestbase består av ca. 50 ulike leverandørbedrifter, og sysselsetter rundt 600 ansatte. Vestbase AS er blant de største og mest sentrale private bedrifter i regionen. 

Kvernberget vekst jobber for vekst og utvikling ved Kristiansund Lufthavn, Kvernberget. Med kampanjen "Kvernberget, så klart!" vil våre ambassadører fortelle hvorfor Kvernberget flyplass er verdifull for alle oss som bor og virker på Nordmøre. Sjekk Kvernberget først når du skal ut og reise!

www.kvernbergetvekst.no

#kvernbergetsåklart

Redaksjonen i Tidens Krav har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet