Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Kvernberget, så klart!

Annonse fra Kvernberget vekst

En lokal flyplass sikrer kortere reisevei, slik at jeg fortsatt kan kombinere et normalt familieliv med spennende jobboppdrag andre steder i landet, sier Magnhild Pape Meringen.

Magnhild Pape Meringen er partner hos Advokatene på Storkaia DA i Kristiansund. Advokatkontoret består av fem advokater med et bredt fagfelt innen blant annet familie, arv, eiendom og pasientskade, samt en advokatfullmektig med en enestående kompetanse innen skatterett. I tillegg til å være allmennpraktiserende advokat, er Meringen fast medlem i Innstillingsrådet for dommere, advokat på verv i Spesialenheten for politisaker, og leder for Advokatforeningens etikkutvalg. 

Mer enn 50 jobbreiser i året

Innstillingsrådets oppgave er å velge hvem som skal innstilles som dommere i Norge. Både i tingrettene, lagmannsrettene og i Høyesterett. De foretar utplukk til intervju, avholder intervju, og innhenter referanser før innstillingen avgjøres. Rådet innstiller til ca. 60 dommerstillinger i året. Meringen må ofte reise til ulike deler av landet for møter og intervju i forbindelse med disse.

På jobbreiser vil jeg helst få mest mulig ut av arbeidsdagen. Da er det topp med en lokal flyplass som forkorter reisetiden

Magnhild Pape Meringen

Med morgenflyet fra Kvernberget, er Meringen på plass i Oslo sentrum før kl. 8.30 (Foto: Tonny Melby)

En lokal flyplass betyr mer tid med familien

Med to ungdommer hjemme, og ca. 50 jobbrelaterte flyvninger i året, er det avgjørende for Meringen å ha kortest mulig reisetid. Hun er glad for at svært mange av hennes reiser kan gjøres unna som dagsreiser fordi hun har en flyplass like i nærheten. 

Som reisende karrieremamma er det viktig for meg å bruke minst mulig tid på selve reisen. Kvernberget får meg effektivt fra A til B, og gir meg mer tid med familien.

Magnhild Pape Meringen

(Foto: Fotograf Engvig)
Kvernberget gir flere muligheter

Kvernberget er helt avgjørende for at Meringen skal kunne ha de vervene hun har. Hun hadde ikke hatt kapasitet eller praktisk mulighet til å fylle vervet uten en lokal flyplass. På møtene treffer hun mange som bor på Østlandet, og som bruker lenger tid med buss og tog til Oslo enn hun bruker helt fra Kristiansund. 

Sett i et større perspektiv, er det viktig for Nordmøre og demokratiet generelt, at vi som bor langt unna Oslo også kan være representert i råd og utvalg. Det er viktig at også vi får en stemme inn dit beslutninger tas.

Produsert av Develo på oppdrag fra Kvernberget vekst

Om Advokatene på Storkaia

Advokatene på Storkaia DA er et advokatkontor i Kristiansund med fem advokater og én advokatfullmektig, som snart blir advokat. Selskapet tilbyr bred juridisk kompetanse innenfor de fleste rettsområder til privatpersoner, næringsliv og det offentlige gjennom advokatene Kvande, Barman, Meringen, Brevik, Hjelmaas og advokatfullmektig Leirvåg.

Advokatene på Storkaia har som mål å være det fremste og mest oppdaterte advokatkontoret på Nordmøre. De vektlegger tilgjengelighet for sine klienter, rimelige og forutsigbare betingelser, og å følge opp den enkelte sak inntil den har fått sin endelige løsning. Når vilkårene er tilstede, yter de også fri rettshjelp.

Advokatene på Storkaia mottok i 2016 Advokatforeningens Talentpris, som går til det advokatfirmaet som best klarer å finne, vinne og utvikle juridiske talenter. 

Kvernberget vekst jobber for vekst og utvikling ved Kristiansund Lufthavn, Kvernberget. Med kampanjen "Kvernberget, så klart!" vil våre ambassadører fortelle hvorfor Kvernberget flyplass er verdifull for alle oss som bor og virker på Nordmøre. Sjekk Kvernberget først når du skal ut og reise! 

www.kvernbergetvekst.no 

#kvernbergetsåklart

Redaksjonen i Tidens Krav har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet