Supply Chain Manager Jonny Høstland og daglig leder Thomas Haram i Fora Form satser på mennesker. De mener man bør se litt utenfor de vanlige ansettelseskanalene når man skal rekruttere.

Annonsørinnhold fra

Fora Form erfarer at inkludering lønner seg: – Menneskene er en bedrifts viktigste ressurs. De er grunnmuren

Samspill gjennom innovasjon og design der mennesker møtes. Det er visjonen Fora Form arbeider etter når de innreder arbeidsplasser over hele Skandinavia. Og slik har bedriften det i eget hus også.  Inkludering er et nøkkelord. Fordi det lønner seg.

Helt siden 1950-tallet har Fora Form jobbet for å skape gode møteplasser for mennesker, og er i dag en av Skandinavias største møbelprodusenter til sosiale soner.

I det man trer inn i lokalene til Fora Form kan man kjenne varmen.  Fra menneskene som møter deg i døra.

– Menneskene i bedriften er den viktigste ressursen, men også den dyreste. Det må vi ta vare på. Menneskene er grunnmuren, mener Thomas Haram, daglig leder i Fora Form.

Fem regler for lister

 • Dette er eksempel på lister/bullet points. Her legger man inn en slik type innhold
 • Begynn hvert punkt med stor forbokstav.
 • Punkter som består av to eller flere ord skal av­sluttes med punktum.

 • Punktum er valgfritt i lister der alle punktene består av ett ord.

 • Punkter med og uten punktum skal ikke blandes i samme liste. Enten har alle punktene punktum, eller så har ingen av punktene punktum.

 • I norskspråklig sammenheng skal det ikke være punktum bak tall eller bokstaver som nummererer lister.

– Menneskene i bedriften er den viktigste ressursen, men også den dyreste. De må vi ta vare på. Menneskene er grunnmuren, mener Thomas Haram, daglig leder i Fora Form.

Sosiale soner skaper atmosfære

I dag har Fora Form 60 ansatte, fordelt på showrooms i Oslo, Bergen og Stockholm i tillegg til hovedkontoret og fabrikken i Ørsta. Som medlemsbedrift i NHO samarbeider de godt med interesseorganisasjonen om å utnytte den arbeidskraften som er tilgjengelig. Selskapet har fokus på å tenke utadisjonelt når det kommer til rekruttering, og setter inkludering og arbeidskultur i høysetet.  

Det faller i god jord hos Jonny Høstland og de andre ansatte hos Fora Form. Jonny er Supply Chain Manager, og er godt fornøyd med jobben.

– Jeg kjente Thomas fra før, så jeg visste litt hva jeg gikk til. Jeg liker meg enormt godt her, både å jobbe med kulturen og det å se hvor mye det påvirker arbeidshverdagen for de som jobber her. Det er en fornøyelse å være en del av dette teamet. Det er ikke bare enkelt å få til en kulturendring i en bedrift som nærmer seg 100 år, men i løpet av de siste fire årene har det skjedd mye. Vi ser helt klart at om man har fornøyde mennesker på jobb, så får man mer igjen som bedrift, sier Jonny.

SOSIALE SONER: Hos Fora Form er det et naturlig fokus på møblering. Sosiale soner som innbyr til samhandling er et grep møbelprodusenten har tatt for å skape et enda bedre arbeidsmiljø.

Fokuset på det å få mennesker utenfor arbeid i jobb er høyt. Thomas har en indre motivasjon til å kunne bidra.

– Den motivasjonen er nok innebygd i meg. Det er veldig godt å kunne tenke at de ansatte har det fint. Jeg liker selv å ha det godt, så det er nok en driver. Det er også konkurranse i bransjen, så vi må være flinkere og mer effektive enn konkurrentene. Men vi klarer det med tøffe og klare krav, samtidig som vi ser de ansatte og er medmenneskelige. Da får man et bedre arbeidsmiljø, sier han.

Deres råd er at møblement og trivsel henger sammen. Det å skape et godt arbeidsmiljø handler om hvordan man legger til rette for det. Her mener de sosiale soner er ekstremt viktig.


 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon og fellesskap for bedrifter
 • Mange bedrifter mangler folk
 • Ca 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen står utenfor arbeidslivet
 • Ved å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet vil du både kunne få medarbeiderne du trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet


Derfor ønsker NHO å hjelpe arbeidsgivere med å finne arbeidskraft


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen

Godt møblement skaper god trivsel

Fora Form ønsker å drive på den norske måten, uten noe tydelig hierarki. Stikkordene er varme og tillit.

– Vi prøver å leve opp til dette, blant annet med sosiale soner og gode møteplasser. Det skal være en god atmosfære. Når vi skal møblere en bedrift, ønsker vi at HR-ansvarlig forstår betydningen møblering kan ha for samhandling og arbeidsmiljø. Har de ansatte det godt med en funksjonell og gjennomtenkt møblering, blir samspillet i bedriften bedre, sier Thomas.

Han ser at godt møblement har blitt enda mer relevant etter koronapandemien.

– Det er vanskeligere å få ansatte tilbake til kontoret etter koronapandemien. Møblering og tilrettelegging for samhandling, som ikke er mulig fra hjemmekontor, kan bidra til dette, sier Thomas, men legger til:

– Samtidig tror vi også på en god hybridløsning med hjemmekontor. Med adskilte rom til ad hoc-møter, pauser og sosialisering med kollegaer. Det har vi gjort her i lokalene, forklarer Thomas.

Det å få folk ut i jobb, gjør at den totale regninga for samfunnet blir lavere.

Espen Remme, regiondirektør for NHO Møre og Romsdal

Eye, Font

Se utenfor de vanlige kanalene

Arbeidslivet kan være utfordrende for enkelte. Thomas og Fora Form mener trivsel og god psykisk helse kan gjøre mye bra for et godt arbeidsliv.

– Gode støtteordninger er helt essensielt. Vi kan ikke drive «dugnad» med konkurransen som eksisterer i bransjen. Men det å få folk ut i jobb, gjør at den totale regninga for samfunnet blir lavere. I tillegg er det positivt for den enkelte det gjelder. Dette er vi glade for at NHO fronter. Vi vil også oppfordre andre til å se litt mer utenfor de vanlige ansettelsekanalene. Man kan se til norskopplæringa, der er det mange gode ressurser. Vi har et veldig godt forhold til NHO og synes de gjør et godt arbeid. Er det noe, er vi raske med å ringe dem, sier Thomas.

Regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme, gleder seg til de gangene han skal besøke Fora Form. Første gang han gikk inn døra, kjente han på varmen og atmosfæren.

– Man føler seg velkommen på en helt spesiell måte. Det merkes at de lever ut verdiene sine her. Helt uoppfordret viser de ansatte at de setter pris på at man er her. Det slår meg at det er et godt eksempel på sosial bærekraft i arbeidslivet, forklarer Espen.

Dress shirt, Forehead, Smile, Chin, Collar

FØLER SEG VELKOMMEN: Regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme, mener det er en unik atmosfære hos Fora Form.

Gode støtteordninger trengs

NHO Møre og Romsdal har 1700 medlemsbedrifter i alle slags bransjer. For dem er det viktig at samfunnets ressurser blir utnyttet.

– Samfunnet er ikke tjent med at at folk går uten jobb. Derfor er vi glade i bedrifter som vektlegger dette. Først og fremst vil vi trekke fram at Fora Form er en god bedrift i kraft av måten de tenker produktutvikling på. De vil lage kvalitet til menneskene som skal bruke møblene deres. Når de klarer å være allsidige og samtidig overføre den ånden til sine ansatte, så synes vi det er glimrende, sier Espen.

Det har gjort inntrykk på Espen å se gleden fra de som har fått oppleve det å gå fra ingenting til det å være i jobb.

– Det er et eksempel til etterfølgelse for andre. Jeg er opptatt av at samfunnet, NAV og andre som kan bidra, fortsetter med å legge til rette for at dette skal kunne skje. Vi må ikke glemme viktigheten av gode støtteordninger. Det partssammensatte arbeidet er viktig her. Det er nøkkelen til gode prosesser i bedriften, mener han.

- Fora Form er en god bedrift i kraft av måten de tenker produktutvikling på. De vil lage kvalitet til menneskene som skal bruke møblene deres. Når de klarer å være allsidige og samtidig overføre den ånden til sine ansatte, så synes vi det er glimrende, forteller regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme.

Tenker bærekraftige løsninger

Fora Form er enige i at gode støtteordninger er helt avgjørende for at det skal være mulig å inkludere de som står utenfor arbeidslivet.

– Vi som bedrift klarer ikke alene å gjennomføre en god inkludering. Det trengs varige og midlertidige ordninger for det, slik at menneskene som kommer innenfor disse ordningene, ikke faller utenfor igjen. Vi må tenke bærekraft i alle sammenhenger. Sosial bærekraft er veldig viktig, det at folk får mulighet til å være med på noe i stedet for å måtte gå hjemme. Det er det eneste riktige, både medmenneskelig og samfunnsøkonomisk, sier Jonny.

Runa Busch er klubbleder i Fora Form og jobber med tilskjæring. Hennes første dag i bedriften var i august 1986.

– Vi har det veldig godt her. Det er klart at det blir gjort endringer med nye eiere, ledere og nye ansatte. Det har ikke blitt til det verre. Vi er mye mer involverte nå, vi blir tatt med på ting og vi blir sett. Fora Form har vært helt fantastiske til å få folk i arbeid. Vi har hatt ungdommer her som ikke har håndtert skolen, men som har kommet hit og til slutt stått med fagbrev i hendene. Det koster bedriften på alle måter, men det utgjør en stor forskjell for mennesker. At jeg er stolt av arbeidsplassen min, det er jeg helt klart, konstaterer Runa.

BLIR SETT: Klubbleder i Fora Form, Runa Busch har vært ansatt siden 1986. Hun forteller at de ansatte i dag blir både sett og involvert i endringer som skal gjøres og beslutninger som skal tas.

 • Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering
 • Ta kontakt med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering
 • Rekrutter og inkluder via NAV
 • Rekrutter en lærling


Hvordan rekruttere fra hele befolkningen


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen