I den senere tid har vi erfart at unge mennesker har gått ut og drept tilfeldige mennesker. Vi kjenner til en rekke med slike handlinger rundt omkring i verden. USA og Japan er kanskje blant de landene som har vært hardest rammet av denne type alvorlig brutalitet. Vi hører at store styrker med politi og militærpersonell har blitt satt inn på grunn av våpenbruk mot tilfeldige personer på skoler, kjøpesentre og andre steder. Dette på grunn av frykt for terrorisme. Men i etterkant har det vist seg, at mange av disse hendelsene verken har hatt noe med terrorisme eller idealisme å gjøre. Utøverne har vært alene om handlingene. De har ikke hatt et motiv som f. eks. hevn. De har derfor blitt betegnet som personer som er i mental ubalanse på grunn av psykiske lidelser. Mange av disse er blitt betegnet som utilregnelige i gjerningsøyeblikket, og blitt innlagt på sykehus til behandling.

Hva som i disse dager har meget stor innvirkning på folks handlingsmønster, er uten tvil TV og sosiale medier. Svært mange, som av ulike grunner føler seg ensomme, sitter mesteparten av dagen hjemme. TV og sosiale medier blir svært ofte deres hverdag. Mange av oss vil sikkert stille seg spørrende om TV og sosiale medier kan være en medvirkende årsak til at enkelte mister fotfeste i den virkelige verden, og at de dermed lider av virkelighetsbrist. Vi kan f. eks. se for oss et ungt menneske som tilbringer hele dagen foran et populært dataspill. Hvor stor er sannsynligheten for at dette mennesket, som kanskje er mentalt ustabilt, vil oppfatte spillets handling som virkelighet?

Jeg har selv sett et spill som gir deltakerne poeng for hvert tilfeldig menneske de klarer å drepe med et skudd. Deltakerne vil naturligvis ha høyest mulig poengsum, men for å få det må det øves. Dersom en av deltakerne er inne i en boble på grunn av ekstrem innlevelse i spillet, er det ikke usannsynlig at han kan være i stand til å gå ut for å øve på virkelige mennesker.

I den senere tid har vi opplevd stor økning av mennesker i mental ubalanse. Av den grunn mener jeg at spill med svært voldelig innhold skulle vært forbudt.