I en artikkel i Tidens Krav gir den selvutnevnte «kommuneeksperten» Vinsand sine råd til Nordmøre. Som fylkesordfører i Trøndelag kommer jeg ikke til å gi råd til Nordmøre om hvilken vei de bør velge – det må de finne ut av selv. Men jeg har ett nokså klart og tydelig råd; de bør ikke lytte til Vinsand. Han er ingen ekspert og rådene han gir, er fundert i egne spissformuleringer med svak forankring i virkeligheten, samt forutsetninger man ikke kan ta utgangspunkt i – om man ønsker å forholde seg til virkeligheten og politiske realiteter.

I artikkelen kommer han (nok en gang) med en rekke påstander om Trøndelag. Disse er verken faglig fundert eller spesielt treffsikre, så de egner seg ikke som grunnlag for seriøs debatt.

Vinsand mener for eksempel at i Trøndelag er Namdalen og Fosen oversett. Han glemmer også at søndre deler av Trøndelag er blant landets sterkeste næringsområder med havbrukskommuner og industri.

De siste årene har et samlet Trøndelag stått sammen i kampen om å lokalisere landets kampflybase til Fosen. Den er under bygging og innebærer statlige investeringer på over 10 mrd. kroner. Fylkeskommunen har fulgt opp med å forsterke hurtigbåttilbudet og fergetrafikken til Fosen, samtidig som vi har bygget ny vei over halvøya – som snart står ferdig. Parallelt med dette investeres det flere titalls mrd. i vindkraft på Fosen – selv om dette også der er gjenstand for debatt.

Fosen er ingen glemt utkant av verken Trøndelag eller Norge.

Vinsand var i sin tid konsulent for det første sammenslåingsforsøket mellom Ørland og Bjugn på Fosen. Rådene han ga var lite konstruktive.

Nye Nærøysund kommune er Norges sterkeste havbrukskommune. I Overhalla vokser en sterk næringsklynge fram i Skogmo Industripark og hele Namdalen er samlet i Namdalen regionråd, som kanskje er Norges best fungerende regionråd. Da Lierne opplevde at den største virksomheten med over 100 arbeidsplasser ble lagt ned, sto hele Namdalen og fylkeskommunen sammen med dem om å starte på nytt. Resultatet er at man nå ligger foran femårsplanen med å erstatte arbeidsplassene, og sannsynligvis kommer til å skape flere arbeidsplasser enn de som forsvant.

Tre av de mektigste politikerne i fylket kommer fra Namdalen – både Arbeiderpartiets leder for Hovedutvalg Næring, Senterpartiets gruppeleder og opposisjonslederen fra Høyre. Da Nord Universitet foreslo å legge ned campus i Namsos, samlet ikke bare 7000 namdalinger seg på Torvet, men hele fylket også. Vi tok kampen sammen, og vi vant. Det samme gjelder sykehuset. Fler enn en gang har vi stått opp for Namdalen sykehus, som i likhet med andre sykehus får store utfordringer under regjeringens kroniske underfinansiering av sektoren.

Nylig vedtok fylkestinget å starte jobben med å bygge «Lakseveg nord», slik vi holder på med på å gjøre ut til Hitra og Frøya i sør. Vinsand nevner at Trøndelag er landets sterkeste fylkeskommune. Det er litt vanskelig å forstå hva han mener med dette, og vi er svak for smiger. Om det skulle være noe i det, så skyldes det i så fall at vi har lyktes med å spille hverandre gode. Nye Trøndelag har større muskler enn Nord- og Sør-Trøndelag hadde hver for seg, og selv om vi fortsatt innimellom strides mellom by og land, kyst og innland – er vi rause med hverandre.

Trondheim kommune har samarbeidsavtale med kystkommunene Frøya, Hitra og Nærøysund. Hele fylket står sammen i kampen om å bygge Ocean Space Centre og et samlet Campus for NTNU i Trondheim, samtidig som hele fylket kjemper for Nord Universitet sin tilstedeværelse og satsing i Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos.

Hvilken vei Nordmøre velger å gå, må de finne ut av selv. Det er en problemstilling med flere dilemma, som best løses lokalt. Men alle er tjent med at debatten foregår med premisser som både forholder seg til politiske realiteter og faktiske forhold. Der er det lite hjelp å hente fra en litt diffus støysender sørfra, som slenger om seg med dårlig funderte, men sterke påstander.

Trøndelag lever godt med dagens fylkesgrenser og vil ikke være pådriver for verken den ene eller andre løsningen på Nordmøre, men vi kommer til å svare ut feilaktige påstander om oss selv også i framtiden.

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører

Trøndelag