Smøla er et viktig område for fugl, og det har i mange år vært forsket på hvordan vindkraftverket påvirker fuglelivet på øya. Vedtaket er basert på ny kunnskap fra forskning på fugl og vindkraft på Smøla, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Smøla Vind 2 AS må innen utgangen av juni legge fram forslag til tiltak som kan redusere omfanget av kollisjoner mellom fugl og vindturbiner ved Smøla vindkraftverk.

Studier fra Smøla har vist at turbintårn som var malt svart nederst, førte til en reduksjon på 48 prosent i antall døde liryper rundt turbintårnet sammenlignet med hvite kontrollturbiner. En annen studie viste at den årlige kollisjonsraten for fugl ble redusert med 70 prosent for turbiner som hadde malt et rotorblad svart sammenlignet med hvite kontrollturbiner.

Kunnskapen fra disse forskningsprosjektene kan få betydninger for andre vindkraftverk, skriver NVE.