Stig Anders Stensvik Ohrvik har et innlegg hvor budskapet er at sykehjemstomta er den raskest realiserbare. Det kan være riktig. Det betinger en ting. At ikke sykehjem skal vente til at først en skole skal bygges. Så etterpå en til. Og så skal man bygge sykehjem.

Hvis det er Stig Anders Stensvik Ohrvik sitt standpunkt så ikke bare villeder han folk. Han direkte holder sine egentlige meninger skjult. Det er rett og slett i så fall uredelig. Slik han skriver sitt innlegg. For det betyr nytt sykehjem først tidligst 2030. Mener Stig Anders Stensvik Ohrvik fra Nordmørslista dette, må han si det høyt. Og ikke holde folk for narr. 

Les også

Må bygge sykehjem for framtidens behov

Les også

Sykehjem på barnehjemstomta er den raskeste løsningen