Ville ikke støtte endringer i strandsonereglene

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal vil ikke støtte regjeringens forslag til endring av retningslinjene for bygging i strandsonen.