Vil vi ha det slik i Norge, at de som sliter med å få hverdagen til å gå rundt økonomisk skal få det enda vanskeligere?

Vil vi ha det slik i Norge, at de som ikke har råd til å betale regningene sine skal la tennene råtne på rot og la psyken ødelegges av at de ikke tør vise seg blant folk?

Vil vi ha det slik i Norge, at de som ikke greier å stå i arbeid blir mobbet og trakassert av et system som skulle ivaretatt dem?

Vil vi ha det slik i Norge, at de rike skal få mer på bekostning av de som ikke har noe?

Vil vi ha det slik i Norge, at EU skal få diktere vår hverdag gjennom direktiver og regulativer vi aldri har sett og hørt om før de treffer oss midt i fleisen?

Vil vi ha det slik i Norge, at naturen ødelegges for å tilfredsstille krav og behov vi ikke har hos oss, men som ligger i EØS-landene og i den grådighetskulturen som drar norske interesser ut av landet uten å gi noe tilbake.

Vil vi ha det slik i Norge, at 8 av 10 fisk som dras opp av havet eksporteres til foredling utenfor våre grenser?

Vil vi ha det slik i Norge, at våre eldre må betale i dyre dommer for tjenester de ikke får fra kommunene fordi kommuneøkonomien strupes mer og mer for hvert år som går?

Vil vi ha det slik i Norge, at ledende politikere skal få lov til å trakassere utvalgte grupper på bakgrunn av etnisitet, religion eller fødested?

Vil vi ha det slik i Norge, at det sitter velferdsprofitører og haler store summer inn i egen lomme, og ut av landet samtidig som tjenestetilbudet forringes?

Vil vi ha det slik i Norge, at helseforetakene skal få lov til å sortere mennesker som om vi var et tall på et regneark?

Vil vi ha det slik i Norge, at sykehus og nærhet som redder liv skal ofres på bekostning av dyre direktører?

Vil vi ha det slik i Norge?

Eller vil vi ha en forandring?

Rødt står for denne forandringen. Både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Stem for forandring, stem for fellesskapet, stem for framtiden, stem Rødt.