Med en ny iskant på plass er olje- og energiminister Tina Bru (H) klar til å sparke i gang 25. konsesjonsrunde.

Olje- og energidepartementet har nå sendt et forslag ut på høring der det legges opp til å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde.

Disse områdene omfatter areal i totalt 136 blokker, hvorav 11 ligger i Norskehavet og 125 i Barentshavet.

«Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid», skriver Olje- og energidepartementet i sitt høringsbrev.

Konsesjonsrunden har vært utsatt i påvente av ny forvaltningsplan for Barentshavet, der regjeringen også kom med en ny definisjon av den såkalte iskanten, som setter grensa for hvor langt nord det skal være tillatt å bore etter olje og gass.

Forvaltningsplanen og den nye iskanten ble vedtatt i Stortinget tidligere i juni.

SV kjempet for en strengere definisjon av iskanten. SVs Lars Haltbrekken mener påfallende mange av blokkene i 25. konsesjonsrunde ligger nord for den grensa SV foreslo.

– Klimakrisen gjør at vi må la mye av den allerede oppdagede oljen og gassen bli liggende. Da er det galskap å sette i gang ny oljevirksomhet i de havområdene som er vårt felles matfat, sier han.