20 ungdommer fra de tre ungdomsskolene i Kristiansund var fredag og lørdag på kurs for å bli unge motivatorer, eller ungMOTivator, som organisasjonen MOT kaller det.

Kursholder var Gunn Anita Gjøvik fra MOT Norge. Hun er også regionleder for Møre og Romsdal.

Kurset ble arrangert på Frei ungdomsskole, og alle tre skolene med sine MOT-coacher bidro med tilrettelegging av lokaler, innkjøp av mat, måltider, sosiale aktiviteter og nattevakter.

– Dugnadsånd av beste sort, sier Gjøvik.

Ungdommene går i 9. klasse og har vært gjennom en søknadsrunde der de har søkt om å bli ungMOTivator.

Ungdommene sier at motivasjonen deres for å få den rollen er å kunne være et godt forbilde for andre, for å hjelpe, spre trygghet og for å spre positivitet på skolene.

Ungdommene sier at kurset har vært lærerikt, gjort dem mer bevisst på sin påvirkningskraft og styrket dem i troen på at de kan gjøre en forskjell.

De tre viktigste oppgavene for en ungMOTivator er å være gode rollemodeller som inkluderer alle, bidra til å skape miljøtiltak på skolene og trygge overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen ved å holde foredrag for barneskoleelever.

– Jeg er veldig imponert over de reflekterte og gode ungdommene, som virkelig har bydd på seg selv og som har delt tanker og ideer, sier Gjøvik.