Vil sette ned fergetakstene med to soner snarest

Fylkesutvalget foreslår for fylkestinget å sette ned fergetakstene med to takstsoner med umiddelbar virkning.