Vil produsere 7.000 tonn oppdrettsfisk ved Omsundet

Sjømatselskapet Mowi har søkt om å få etablere oppdrettsanlegg med tolv merder like ved Omsundet i Kristiansund.