Ormen Lange-feltet, som ligger omtrent 120 kilometer nordvest for Kristiansund, skal øke gassutvinningen sin med 40 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass dersom alt går som det skal. Det er det som er målet med Ormen Lange fase 3, som prosjektet kalles.

– Dette prosjektet vil øke utvinningen fra Ormen Lange-feltet fra 75 til 85 prosent, samtidig som gassproduksjonen fra feltet forseres. Dette prosjektet bidrar til å opprettholde gassforsyningen fra Norge til våre venner i Europa fra midten av dette tiåret, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Pris: 11,7 milliarder

Departementet opplyser at prislappen for prosjektet vil være på 11,7 milliarder. På sine nettsider omtaler departementet dette som en investering, som skal bidra til nøkkelkompetanse og ny energi. Ministeren er svært stolt over prosjektet som etter planen skal igangsettes i 2025.

– Dette prosjektet er nok et bevis på hvor langt man kommer med høy kompetanse og nytenkning. Den innovative havbunnskompresjonen som nå skal tas i bruk er et førsteklasses teknologiprosjekt som det er grunn til å være stolt over, sier Aasland.

Det er ikke til å legge skjul på at et slikt prosjekt fører med seg økt strømforbruk, men NVE har allerede i juni 2021 gitt konsesjon til det økte behovet for strøm. Det opplyses det om i dokumentet der Ormen Lange fase 3 som helhet ble godkjent, den 8. juli 2022 på regjeringens nettside.