Da koronaen kom i vår, gikk ansatte ved N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge ut og oppfordret til å ta kontakt. Nå går det mot en dobling i antall samtaler imot «normale» år.

Vi har opplevd en jevn økning siden mars, og kanskje spesielt nå i høst. Senteret gir et gratis, lavterskel samtaletilbud til pårørende til mennesker med rusmiddelmisbruk, psykiske lidelser og spillavhengighet. Mens vi tidligere var mye på reisefot i Trøndelag og Møre og Romsdal, har vi siden koronaens inntog vært mer i ro, noe som har gitt økt kapasitet. I tillegg har digitale løsninger gjort det mulig å nå ut til flere.

Vi har hatt gå-samtaler i våre nærmiljø, vi har hatt teams-samtaler og snakket med folk på telefon.

De siste månedene har vi vært noe mer på reisefot igjen, og vi prøver å ha regelmessige besøk hos de ti kommunene i regionen vi har faste kontordager i. Likevel opplever vi at vi nå får nådd ut til flere enn hva var tilfellet før.

Har blitt tryggere

Selv om vi tenker at å møte folk ansikt til ansikt er den beste måten å oppnå en god relasjon på, har de fleste pårørende nå blitt tryggere på å snakke om vanskelige ting både per telefon og videosamtaler. Før Covid-19 hadde vi også tilbud om telefonsamtaler etter behov mellom møtene på våre satellittkontor, men vi ser at pårørende i større grad benytter seg av dette tilbudet nå.

Det er viktig å få fram at det fortsatt er ledig kapasitet, så vi ønsker ikke at folk skal nøle med å ta kontakt. Lever du i en situasjon hvor du er pårørende til noen som misbruker rusmidler, er psykisk syk eller er spillavhengig, så er vi her, og vi har tid til deg! Det samme gjelder dersom du tidligere har levd i en slik situasjon.

Det er mange som trenger en prat. Vi har fortsatt mye høst foran oss, og det kan være greit å søke hjelp før ting blir for tunge. Uansett om en sliter litt eller sliter mye, så er vi her.

Feiret 10 års drift

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge har nylig feiret 10 års-jubileum. Feiringen skulle egentlig finne sted i mars, men grunnet Covid-19 ble både planlagt konferanse samt arrangement for ungdomsskoleelever i Stjørdal avlyst. Feiring med gode samarbeidspartnere ble imidlertid gjennomført tidligere i oktober. Vi skulle naturligvis gjerne hatt flere samarbeidspartnere til stede, men her la Covid-19 begrensninger.