Vil lukke alle styremøtene i havneselskapet for offentligheten

Styreleder Birgitte Røsgaard vil ha slutt på den mangeårige praksisen med åpne møter i havnestyret. Hun foreslår nå for styret å lukke styremøtene for offentligheten.