Vil ha slutt på masseavliving av hanekyllinger

Ragnhild Helseth vil ha slutt på at norske hanekyllinger i egg-industrien masseavlives i en kvern.