Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha opprør for kollektivtrafikken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Møre og Romsdal er antallet kollektivreisende etter pandemien på 75 % av normalen. Tap av inntekter anslås til 25 millioner bare i første halvår av 2022. Likevel vil ikke regjeringen gi kompensasjon etter 2021. Det er svært dårlig nytt for klimaet, og for alle som er avhengig av å ta bussen.

MDG mener vi trenger et opprør mot regjeringens planlagte dødsstøt mot kollektivtrafikken, og håper på bred oppslutning om dette i fylkestinget i desember.

For at vi skal nå klimamålene i Møre og Romsdal og i Norge, er det helt avgjørende at regjeringen prioriterer kollektivtrafikken. Ap og Sp har i sitt forslag til statsbudsjett slått fast at vanlige folk og folk i distriktene ikke skal ta bussen i 2022. Det er uholdbart.

Det vil føre til at ikke-lovpålagte ruter kommer til å bli nedlagt, noe som vil føre til enda færre reisende. Vi får en ond spiral. Det blir mer bilbruk, vi må bruke mye mer penger på vei i byene våre, klimagassutslippene går opp i stedet for ned, og livskvaliteten går ned mens forurensingen går opp.

Kuttet i kollektivtrafikken vil først gå ut over barn og unge, eldre og de med dårlig råd, som ikke har egen bil. Og det vil gå ut over distriktene, som kommer til å få et mye dårligere kollektivtilbud. Hvor er den sosiale samvittigheten og distriktsvennligheten hos regjeringen?

Kan det være at regjeringen ikke har fått med seg at folk er helt enig med oss? Når NAF 23. november legger frem Norsk trafikantbarometer, er satsing på kollektivtrafikk det mest populære tiltaket, tett fulgt av veivedlikehold. Langt bak kommer bygging av nye natur- og klimafiendtlige veier, som regjeringen vil bruke masse penger på, som for eksempel Møreaksen.

KS viser i sin rapport "Pandemiens langsiktige konsekvenser" at kollektivtrafikken er i ferd med å tape mot bilen. Regjeringens forslag til statsbudsjett kan bli dødsstøtet. Vi vil kjempe for kollektivtrafikken, for klimaet og for folk som er avhengige av bussen, med nebb og klør. MDG kommer til å legge inn de nødvendige midlene i vårt alternative statsbudsjett. Jeg håper et samlet fylkesting nå blir med på opprøret mot regjeringens hodeløse kutt.

Fakta

Andelen kollektivreisende i et normalår er mellom 5-6 % i byene i Møre og Romsdal. Dette er lavt i norsk sammenheng.

Fylkestinget vedtok i juni 2021 å undergrave sitt eget vedtatte nullvekstmål for byene, som sier at all trafikkøkning skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Fylkeskommunedirektøren varslet tidligere i år at Møre og Romsdal ikke vil nå sine egne klima- og bærekraftsmål.

Antallet kollektivreisende er nå på 75 % av normalår for buss og hurtigbåt. For ferge og biltrafikk er det tilnærmet tilbake til normalen.

Anslått tap i kollektivinntekter for første halvår 2022 er 25 millioner for Møre og Romsdal (dvs. 50 millioner hvis trenden holder seg ut året).

Ifølge Kollektivtrafikkforeningen trengs det 500 millioner på landsbasis i 2022 for å opprettholde tilbudet på dagens nivå.

Kommentarer til denne saken