Det ble enstemmig vedtatt torsdag, etter forslag fra Senterpartiets gruppeleder Lars Inge Kvande.

Politikerne har tidligere vedtatt at åtte senger på sykehjemmet ikke skal driftes. Nå kan disse åtte ble åpnet igjen. Det vil komme sak til behandling om dette senere.

I saken skal det vurderes om det samtidig skal kuttes tilsvarende åtte sykehjemsplasser ved bo- og aktivitet, men at det der skal vurderes om det skal opprettes inntil fire plasser i bofellesskap/trygghetsplasser.

Vedtaket om å avvikle driften av åtte senger på sykehjemmet, ble fattet i desember 2017 i forbindelse med budsjettet for 2018:

I samme møtet torsdag sa et flertall på 14 ja til å bevilge 80.000 kroner til IL Søya som skal bygge garasje til tråkkemaskinen sin. Dette var en klagesak, etter at formannskapet to ganger hadde sagt nei. Elleve i kommunestyret sa nei.