Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi 150.000 for å utvikle festival

Aureveka samler hvert år lag og organisasjoner til folkefest i over en uke. Nå ønsker kommunen å videreutvikle arrangementet.

Mange arrangement har vært på plakaten til Aureveka helt siden starten. Noen har kommet til, mens noen har falt fra. De ulike arrangementene foregår over hele kommunen, og det er Aure næringsforum som har eierskapet til Aureveka.

I kommunen sin strategiske næringsplan er Aureveka valgt ut som satsingsområde. Kommunen skal prioritere å bygge gode samarbeidsrelasjoner til aktører som løfter fram prosjekter som profilerer området på en god måte. Eksempel på slike prosjekt er Toppidrettsveka, Aureveka og Fjordruta.

Gjennomgang

Rådmann Håvard Sagli innstiller til hovedutvalg for næring et tilsagn om 150.000 kroner til Utvikling av Aureveka.

– For å utvikle Aureveka til å bli et enda bedre produkt, legges det nå opp til en gjennomgang av alle arrangement og aktiviteter. I første omgang inviteres alle arrangører og andre interessenter til et felles møte. Et møte som blir et samarbeid mellom Aure næringsforum og Aure kommune.

Etter at årets arrangement er gjennomført, og kursen videre er satt, skal det legges fram en rapport som blir presentert for Hovedutvalget for næringsutvikling. Rapporten vil danne grunnlag for videre eksistens til Aureveka.

50.000 kroner av beløpet skal brukes til utviklingsarbeidet, mens de resterende 100.000 skal brukes på årets arrangement inklusive trykking av brosjyre.

Hovedutvalg for næringsutvikling skal behandle saken 1. mars.

Kommentarer til denne saken