Vil flytte arbeidsplasser fra Molde til Kristiansund

Fylkeskommunedirektøren tar sikte på å legge til rette for 40 nye og eksisterende arbeidsplasser i tilknytning til Campus Kristiansund.